Gå til innhold

26 Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra Far, da skal han vitne om meg.

Bierna Bientie forretter under en gudstjeneste i Funäsdalen, Sverige. (Foto: Einar Bondevik).

Kongens fortjenstmedalje til Bierna Bientie

Bierna Leine Bientie ble 18. mai tildelt Kongens fortjenestemedalje for sin innsats for den sørsamiske befolkningen.

Lulesamisk blir snakket i området som er merket med 4 på kartet.

Det gamle testamentet på lulesamisk

I november 2016 startet arbeidet med å oversette Det gamle testamentet til lulesamisk. Det nye testamentet ble publisert i 2003, ett hundre år etter den første NToversettelsen, men Det gamle testamentet har aldri før blitt oversatt til lulesamisk.

Nå kan du igjen kjøpe bibler på Coop.

Kjøp Bibelen på Coop Obs

I forbindelse med Bibelselskapets 200-årsjubileum i fjor, tok Coop inn bibler for salg. Salget gikk så bra at dagligvarekjeden nå har tatt inn flere bibler.