Gå til innhold

37 Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke.

Bibeldagen med måltid

I Bibelen er måltidet ofte rammen for fellesskapet mellom mennesker. Også i dag blir mennesker mer åpne for hverandre og for Bibelens budskap når øyne kan møtes over et dekket bord. Bibeldagen kan derfor feires i rammen av et stort fellesmåltid, gjerne med retter fra heftet «Bibelmat». Et annet alternativ er å invitere til et bibelsk måltid før eller etter menighetens gudstjeneste.

På Såmannssøndag handler evangelietekstene om en kornåker, enten den blir sådd (Luk 8,4-15), vokser (Mark 4,26-34) eller er full av ugress (Matt 13,24-30). Da passer det godt å bake byggbrødet i heftet «Bibelmat» og servere i forbindelse med gudstjenesten, gjerne sammen med «Esaus røde linsesuppe». Hvis en i stedet lager vanlig kirkekaffe, passer det godt å bake honningkaken i heftet.

Send gjerne egne forslag og tips til oppskrifter til nettredaksjonen@bibel.no, så kan dere finne dem igjen på bibel.no/bruk-bibelen.

Hvem gjør hva?

  • Menighetskontoret kunngjør måltidet i god tid, særlig hvis det starter før vanlig gudstjenestetid.
  • Konfirmantene eller andre grupper i menigheten kan bake brød eller lage suppe. Sammen med bakingen kan en lese de aktuelle tekstene i heftet «Bibelmat».
  • I en tradisjonell langkirke kan en prøve å dekke bordet i midtgangen, hvis brann- og rømningsforskriftene tillater dette.
  • På bordene kan en lage dekorasjoner der bibler og kornaks er satt sammen, evt. med andre elementer som kan vise at Ordet gir næring til troen.
  • Forkynnelsen kan knyttes til maten som en deler, ved at bibellesninger og korte refleksjoner knyttes til rettene, etter forbilde fra det jødiske påskemåltidet.
  • Kan det brukes lokale råvarer eller produkter i måltidet? Undersøk hvilke muligheter som finnes i lokalmiljøet. Kanskje er det allerede noen i nærområdet som baker byggbrød?
  • Takkofferet går til bibler i andre land, slik at de også kan få Ordet som gir næring til troen.