Gå til innhold

37 Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke.

Powerpoint med manus

Last ned PowerPoint-presentasjoner (og manus) med tema fra Sentral-Asia i forbindelse med Bibeldagen 2017.

For oss er Bibeldagen en av de viktigste dagene i året, fordi Bibelen er basis for alt kristent arbeid. Vi er svært glade i Bibelen - og håper at dette materiellet kan gi inspirasjon og glede. Lykke til med feiringen av Bibeldagen 2017.

Bibeldagen 2017 - bokmål (18 bilder)

18 bilder: Til bruk i gudstjenesten eller andre steder hvor man vil gi en presentasjon av bibeldagsprosjektet.Kommentarer ligger i notatfeltet til presentasjonen og kan også lastes ned som eget dokume...

Last ned

Bibeldagen 2017 - nynorsk (18 bilete)

18 bilete: Til bruk i gudstenesta eller andre stader der ein vil gje ein presentasjon av bibeldagsprosjektet. Kommentarane ligg i notatfeltet til presentasjonen. Du kan óg laste dei ned som eige dokum...

Last ned

Manus til Power-Point-presentasjon, bokmål

Kommentarer til Power-Point presentasjon, bokmål

Last ned

Manus til Power-Point-presentasjon, nynorsk

Kommentarar til Power-Point presentasjon, nynorsk

Last ned