Gå til innhold

16 Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger.

Reportasjer og bilder

Bibelarbeidet på Cuba i tekst og bilder. Stoffet kan også benyttes i menighetsbladet.

– Dette er min første bibel
29.04.16
I Norge har alle muligheten til å få sin egen bibel. Men på Cuba møter vi stadig mennesker som har gått i kirken i mange år, og som ennå ikke har fått sin egen bibel.
Les mer
Bibler til barn på Cuba
26.04.16
«Det største er å se når barna kommer hjem til familien med en bibel i hendene. En bibel som er deres egen, men som kommer til å bli lest av alle rundt dem» skriver Alain Montano, generalsekretær i Bibelkommisjonen på Cuba.
Les mer
Bibler til en ny generasjon på Cuba
13.04.16
Det er viktig å nå den unge generasjonen med bibler. Derfor har vi inkludert barnebibler i prosjektet «en million bibler til Cuba». Nå ved Bibelselskapets 200-årsjubileum kan norske bibelvenner få gi en jubileumsgave til disse barnebiblene.
Les mer
– Barna spør om å få bibler
17.03.16
Loneisi og Naelay driver søndagsskole i hver sin kirke på Cuba. Begge forteller at barna ønsker seg bibler. De skulle ønske de hadde barnebibler til dem.
Les mer
Vær med og støtt bibelarbeidet på Cuba!