Gå til innhold

1 Da kan himmelriket sammenlignes med ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen.

Telefonnummer - bestilling av julekort

I disse dager vil mange finne et vedlegg til Agenda 3:16, Ennå er det håp, Vårt Land, Dagen, Norge IDAG og Korsets Seier fra Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven. I dette vedlegget ligger et bestillingskort for flotte julekort. Dessverre har det sneket seg inn feil i telefonnummer på dette bestillingskortet. Riktig telefonnummer er 47 97 64 70.

Nyheter fra det internasjonale arbeidet

– Hald fram med å gje oss materiell
09.11.17
Det er sterkt å møta syriske kristne som har levd i krig i seks år, men òg å sjå gleda deira over materiellet frå Bibelselskapet. «Hald fram å gje oss materiell» er bodskapen dei gjev oss.
Les mer
– Fortsett å gi oss materiell
09.11.17
Det er sterkt å møte syriske kristne som har levd i krig i seks år, men også å se deres glede over materiellet fra Bibelselskapet. «Fortsett å gi oss materiell» er budskapet de gir oss.
Les mer
– Aldri vore så aktivt bibelarbeid
31.10.17
Det blir distribuert fleire biblar og nytestamente i Syria enn nokon gong før. «Mange søkjer åndeleg hjelp i denne vanskelege tida» fortel George Andrea i Bibelselskapet.
Les mer
– Aldri vært så aktivt bibelarbeid
31.10.17
Det blir distribuert flere bibler og nytestamenter i Syria enn noen gang før. «Mange søker åndelig hjelp i denne vanskelige tiden» forteller George Andrea i Bibelselskapet.
Les mer
– Vi er avhengige av materiell frå Bibelselskapet
23.10.17
I Syria og Irak møtest dei kristne på nytt til gudsteneste. Men biblane og barnebøkene deira er øydelagde. Dei er heilt avhengige av det nye materiellet dei får frå Bibelselskapet.
Les mer
– Vi er avhengige av materiell fra Bibelselskapet
23.10.17
I Syria og Irak møtes de kristne igjen til gudstjenester. Men biblene og barnebøkene deres er ødelagt. De er helt avhengige av det nye materiellet de får fra Bibelselskapet.
Les mer
Bibelen til Santalfolket
31.07.17
Folkegruppen santalene er i Norge best kjent fra Santalmisjonen som startet sitt arbeid blant dette folkeslaget i India for 150 år siden. Nå skal de få en ny bibeloversettelse.
Les mer
Trøst og styrke
31.07.17
– Bibelen er min kilde til trøst og styrke. Jeg bruker ofte bibelvers når jeg veileder andre, for å gi også dem trøst og styrke, forteller Haimanot Asmamawu, frivillig medarbeider i Bibelselskapet i Etiopia
Les mer
– Vi vil støtte nye oversettelser
26.07.17
For noen år siden kom jeg inn på kontoret til Det svenske bibelselskapet i Uppsala. Der ble jeg møtt med en stor plakat som sa: «Tänk om Bibeln bara fanns på norska?»
Les mer
– Arbeidet med studiebibelen forener oss
26.07.17
Begge mente at deres egen kirke var den beste. Men gjennom arbeidet med en felles studiebibel har Michael og Yonathan begynt å føle et sterkt fellesskap. Det har også kirkene de tilhører.
Les mer