Gå til innhold

8 Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.

— Vi håper at Bibeldagen skal gjøre det mulig å bringe Guds ord til mange flere kinesere, sier bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen.

Foto: — Vi håper at Bibeldagen skal gjøre det mulig å bringe Guds ord til mange flere kinesere, sier bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen.

Bli med på bibelaksjon for Kina

31. januar 2011.

På Bibeldagen 19. og 20. februar samler norske kristne seg om en formidabel oppgave.

- Målet er ikke mindre enn hele Kinas befolkning, hvert femte menneske som bor på jorden, sier bibelmisjonsleder i Det Norske Bibelselskap, Bernt G. Olsen.

Som kristne har vi mye å glede oss over i Kina. Kirkene vokser mer enn i noe annet land, i hvert fall når vi måler i antall. Det er egentlig ingen som vet hvor mange kristne det er i dette folkerike landet, anslagene varierer fra 80 til 140 millioner.

- Husk at dette er et land hvor kirken var helt forbudt inntil for 30 år siden, pastorene satt i fengsel og biblene ble brent. I dag finner vi verdens største bibeltrykkeri i Kina. Dette er et under, sier bibelmisjonslederen. I fjor passerte bibeltrykkeriet i Nanjing en milepæl. 4 millioner bibler ble levert til kirkene i Kina, og av dem har norske givere bidratt med nesten 200 000.

Rikt land, fattige mennesker
Selv om Kina er et rikt land, er kirken gjerne sterkest i områder der menneskene er fattige.
- Fremdeles lever over halvparten av Kinas befolkning på landsbygda, der mange nærmest driver en naturalhusholdning og mangler penger til alt, forteller Olsen. Selv om folket i byene er bedre stilt, er også de avhengige av økonomisk støtte utenfra.
- Ifølge avtalen mellom bibelselskapene, kirken og den kinesiske staten skal bibelpapiret betales fra utlandet. Derfor er våre gaver så viktige, sier han.

Offisielle kirker og undergrunnskirker
I Kina er det foreløpig kun to godkjente kirkesamfunn, et protestantisk og et katolsk. I tillegg eksisterer det en lang rekke undergrunnskirker og husmenigheter.
- Jeg håper og tror at Kina vil myke opp og tillate flere kirkesamfunn etter hvert, sier Olsen, som likevel påpeker den fruktbare og viktige rollen de offisielle kirkene har. Det er dette samarbeidet som har gjort det mulig å få til den gigantiske bibelproduksjonen.
- Nesten overalt hvor det er en kirke er det mulig å kjøpe bibler i det antall man ønsker. Jeg har selv sett representanter for husfellesskap komme til kirken å kjøpe med seg flere kasser med bibler. Slik sett tjener vi alle kirkene, også undergrunnskirkene, forklarer bibelmisjonslederen.

Bibelsmugling
På tross av at trykkpressene i Nanjing hvert år produserer over 4 millioner bibler for kirkene i Kina, pågår det fortsatt bibelsmugling.
- På en måte viser det oss at etterspørselen etter Guds ord faktisk er enda større enn det verdens største bibeltrykkeri klarer å dekke. Men det har også sammenheng med at undergrunnskirken ikke alltid vil samarbeide med de registrerte kirkene, sier Olsen.

Mål for Bibeldagen
Hovedmålsetningen for Bibeldagen er å sette fokus på de kristne i Kina og bidra til at Guds ord når fram til enda flere mennesker i verdens mest folkerike land.
- For å oppnå det trenger vi rikelige offer. Men vi håper også at menighetene kan bistå oss i arbeidet med å skaffe flere faste givere, sier Olsen. Etter en telefonaksjon for noen år siden tegnet det seg 1000 nye faste givere til Kina.
- Det er disse giverne som har gjort det framgangsrike arbeidet i Kina mulig. Kanskje får vi nye 1000 givere på Bibeldagen, oppfordrer Olsen.

Tilbake til artikkeloversikt: Bibeldagen 2011


På Bibeldagen 2011 samler vi inn penger til:

  • Papir til bibeltrykking – 10 kroner for en bibel!
  • Oversettelse til minoritetsspråk
  • Bibeldeler til utdeling i kirkene
  • Litteratur til seminarer og bibelskoler

Vær med og støtt bibelarbeidet i Kina!  

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO