Gå til innhold

13 Salig er den som finner Visdommen
og vinner forstand!

Stein Mydske er generalsekretær i Det Norske Bibelselskap.

Foto: Stein Mydske er generalsekretær i Det Norske Bibelselskap.

Bibelen skaper fred

04. februar 2011.

På slutten av 2010 ble “fred” igjen et sentralt tema i internasjonal debatt. Det er sterk uenighet om hva som er viktig for å fremme fredens sak i verden og hvem som bør hedres for å bidra til fred.

Allerede i Det gamle testamentet, som inneholder mange sterke skildringer av krig og vold, var det tydelige røster som manet til fred. Profeten Mika var én av disse. Han tegner for oss et gripende bilde av Fredsfyrsten fra Betlehem og Fredsriket. Fredsriket beskrives slik: “De skal smi sine sverd om til plogskjær og spydene til vingårdskniver. Folk skal ikke lenger løfte sverd mot folk og ikke lenger lære å føre krig. Men alle skal sitte trygt, hver under sitt vintre og fikentre, og ingen skal skremme dem” (Mika 4,3- 4). Jesus så på sin egen tjeneste som fredsskapende: “Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet” (Joh 14,27). Etter oppstandelsen møter Jesus disiplene, som hadde stengt dørene av frykt for jødene: “Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere” (Joh 20,21). Fredsfyrsten fra Betlehem hadde betalt den ytterste prisen for å skape fred på jorden. Nå sender han disiplene ut i verden for å fortsette som fredsarbeidere. Dette er også vårt oppdrag som bibelselskap.

Fredsbudskapet til Kinas millioner
På Bibeldagen 2011 samler vi oss om å sende Bibelens budskap om fred til millioner av mennesker i Kina. Den kristne kirken i Kina har opplevd en eventyrlig vekst de siste 30-40 årene. Det er mange grunner til det, men muligheten til å trykke bibler inne i Kina har åpnet helt nye dører for evangeliet i verdens største nasjon. Allerede i 1987 åpnet bibelselskapene sammen med Vennskapsstiftelsen (Amity Foundation) et bibeltrykkeri i Nanjing. Hittil er det trykket over 60 millioner bibler som er spredt gjennom menighetene i Kina. Men bibelbehovet er fremdeles enormt, og et nytt og større bibeltrykkeri er nå innviet i Nanjing. Her trykker man også bibler som eksporteres til mange andre land. De kristne i Kina ser på dette som et moderne mirakel. Den boken som tidligere var forbudt under Kulturrevolusjonen, kan nå selges og spres helt fritt i Kina og sendes fra Kina til andre deler av verden!

Bli en fredsarbeider!
Prester jeg har snakket med i Kina forteller om stor interesse for religion og for Bibelen også blant studenter på landets universiteter. En prest i Beijing fortalte at de hadde 1000 studenter som meldte seg til engelskundervisning i kirken. Som tekstbok brukte de den nye tospråklige bibelutgaven på kinesisk og engelsk. Etter språkkurset var det over 500 som ønsket å bli døpt!

For Bibelselskapet er det et viktig prinsipp å samarbeide med landets offisielle myndigheter når det er mulig. Det er myndighetene som har gitt oss tillatelse og mulighet til å trykke og distribuere bibler i Kina. Denne muligheten ønsker vi å bruke fullt ut for å nå ut til enda flere av Kinas millioner med budskapet om Fredsfyrsten fra Betlehem.

 Tilbake til artikkeloversikt: Bibeldagen 2011

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO