Gå til innhold

15 Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Han svarte: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø lammene mine!»

- Når naturkatastrofar skjer, er det viktig å trøysta dei som er råka med Guds ord og prøva å gi dei vona tilbake, uttalar Erni Seibert frå Bibelselskapet i Brasil.

Foto: - Når naturkatastrofar skjer, er det viktig å trøysta dei som er råka med Guds ord og prøva å gi dei vona tilbake, uttalar Erni Seibert frå Bibelselskapet i Brasil.

Nytt frå Brasil

09. mai 2011.

Offer for flaum og ras får hjelp frå Bibelselskapet.

I januar opplevde søraustlege delar av Brasil eit særs kraftig regnvêr, særleg i staten Rio de Janeiro, med påfølgjande flaum og jordras. Meir enn 800 menneske miste livet og 18 000 miste heimane sine. Bibelselskapet i Brasil sette i gang kampanjen SOS Hope for å møta ofra med praktisk og åndeleg hjelp. Det handlar om biblar, vassflasker og hygieneprodukt. Katastrofa har gjort djupt inntrykk på alle i Brasil, og Bibelselskapet har fått gåver frå heile landet.

Kjelde: UBS

- Når naturkatastrofar skjer, er det viktig å trøysta dei som er råka med Guds ord og prøva å gi dei vona tilbake, uttalar Erni Seibert frå Bibelselskapet i Brasil.
- Når naturkatastrofar skjer, er det viktig å trøysta dei som er råka med Guds ord og prøva å gi dei vona tilbake, uttalar Erni Seibert frå Bibelselskapet i Brasil.
- Når naturkatastrofar skjer, er det viktig å trøysta dei som er råka med Guds ord og prøva å gi dei vona tilbake, uttalar Erni Seibert frå Bibelselskapet i Brasil.

Klikk på bileta for å opne dei i større format