Gå til innhold

10 Men Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen forgå med et rungende drønn, elementene skal komme i brann og bli fortært, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden, skal komme fram i lyset.

Vera Politova

Foto: Vera Politova

«Uten hjem, uten jobb, uten mann»

22. august 2011.

… sier Vera Politova om seg selv. Hun er ikke den eneste med en slik skjebne i Almaty.

Vera er 58 år, snakker russisk og engelsk. For tiden arbeider hun som frivillig på Senter for hjemløse i Almaty og underviser noen timer i engelsk ved barneskolen i nærheten.

Senteret har en totalkapasitet på 307 brukere. Det gir statlig legehjelp og mat og opphold på ubestemt tid til de som kan trenge det. Men narkotika er strengt forbudt på området, og den som er full, blir satt på porten til han eller hun er edru igjen.
- I Almaty hjelper vi omkring 1000 mennesker årlig. Dessverre er det et økende problem med alkohol og narkotika - og hjemløse, formidler Vera.

Sovesalene er for 60-80 stykker, og separate for kvinner og menn. Her er det folk i alle aldre, og det er lite privatliv.
- Vi har mange folk fra kirker på besøk her i løpet av uka. Vi ser at mennesker blir forandret når de kommer til tro. Jeg er selv stadig på vei mot Gud. Dette har vært en vakker dag, sier Vera og holder boka om Jesu lignelser tett, tett inntil hjertet.