Gå til innhold

13 Er noen av dere vis og forstandig? Da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av den ydmykhet som visdommen gir.

Lærer Ghazaryar Ruzanna

Foto: Lærer Ghazaryar Ruzanna

Arven fra bestemors bibelfortellinger

20. oktober 2011.

Ghazaryar Ruzanna (28) er lærer på en liten skole med bare 36 elever i en liten landsby som ligger avsides. Her har Bibelselskapet startet en mobil bibelskole. Ruzanna underviser ikke i kristendom, det kommer først i femte klasse. Men hun bruker gjerne bibelske fortellinger i andre fag.

- Hva liker du selv best i Bibelen?

- Jeg synes det er fint med alle budene og levereglene som kan hjelpe oss til å leve godt med hverandre. For meg som lærer er det nyttige ting som jeg ønsker å formidle videre til elevene.

- Har du selv en bibel?

- Jeg har en barnebibel som jeg fikk da jeg var liten. Den betyr mye for meg, og jeg leser den også for mine barn.

Når vi spør om hun vil ha sin egen hele bibel, ser hun først overrasket ut, og så hvisker hun et forsiktig ”ja”. Tårene blandes med et smil når hun får sin første ordenlige bibel.

- Hvorfor er du med på disse samlingene? - Jeg ville gjerne lære mer om kristen tro og Bibelen. Jeg føler nå at det gjør meg rolig og gir meg styrke i hverdagen. Jeg har ingen spesiell tilknytning til noen kirke. Som armener føler jeg at jeg tilhører den armenske apostoliske kirken. Det var bestemor som lærte meg om den kristne tro og om Bibelen.

- Er du døpt?

- Nei, men jeg vil gjerne bli det. Vi planlegger dåp for mange av oss snart. Da skal både jeg og barna mine og mannen min døpes, forteller Ruzanna, som flyttet til denne landsbyen da hun giftet seg med mannen som er herfra.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO