Gå til innhold

16 La da ingen dømme dere når det gjelder mat og drikke, høytider, nymånedag eller sabbat.

Kirkehus som fjøs

Foto: Kirkehus som fjøs

Fra kirkehus til fjøs

20. oktober 2011.

Under et tårn i en forfallen ruin er mye folk samlet. Det viser seg å være en menighet som feirer gudstjeneste. Denne søndagen i mai strømmer tilbedelse, håp og takk til Gud ut fra steinmurene i den gamle ruinen. Den hellige Mariane-kirken i Ashtarak ble bygget i 1271. Under sovjettiden ble kirken stengt for religiøse samlinger og brukt som fjøs for buskapen.
Nå trengs det total renovering. Tårnet ble gjenoppbygd i 1996. Selve kirkerommet er fremdeles stengt, og det trengs store ressurser for å bygge det opp igjen, ressurser som er langt unna det landsbyen selv er i stand til å klare.