Gå til innhold

10 Men Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen forgå med et rungende drønn, elementene skal komme i brann og bli fortært, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden, skal komme fram i lyset.

Barn fra landsbyen Barekamavan

Foto: Barn fra landsbyen Barekamavan

Den mobile bibelskolen besøker landsbyen

20. oktober 2011.

"Nå betyr Bibelen mye for meg", sier Mikaelyan Sirvard fra en landsby nord-øst i Armenia

Mikaelyan Sirvard er fra landsby en Barekamavan nord-øst i Armenia. Her var det sterke krigshandlinger i 1990- årene. Fremdeles er det svært spent i området.

- Jeg ble født her i 1941. Det var en kirke i landsbyen, men vår familie dro aldri dit. Mine barn, to sønner og to døtre, fikk lære svært lite om Bibelen og den kristne troen. Vi hadde ingen bibel i hjemmet vårt. Og det var aldri aktuelt å la våre barn eller oss selv døpe fordi det kostet så mye.

Gjennom den mobile bibelskolen har Mikaelyan fått litt kristen opplæring. Og Bibelen har etterhvert betydd mye for henne.

- Troen kommer fra Bibelens ord, og tro er for meg mange ting: fred, lykke, ønsket om det beste for alle, det kan til og med føre til forsoning med våre fiender, smiler hun.

- Nå bor jeg her i Barekamavan og ser til min ektemanns grav. Livet er ikke så enkelt. Det var mye bedre før krigen og før arbeidsløsheten og fraflyttingen tok til.