Gå til innhold

16 Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger.

Fem fra søndagsskolen

Foto: Fem fra søndagsskolen

Fem fra søndagsskolen

20. oktober 2011.

Bibelselskapet i Armenia støtter søndagsskoler i kirkene med materiell og med lederutvikling. I landsbyen Byuravan fant vi fem ungdommer som tente lys i kirken.

- Føler du deg ikke for gammel til å gå på søndagsskolen?

Ungdommene svarer ivrig i munnen på hverandre:

- Nei, slett ikke. Vi lærer andre ting enn det de yngre holder på med.
- Og så diskuterer vi, for eksempel hvordan vi skal leve rett. Og hvordan vi kan be for andre - Vi har det veldig fint sammen også, vi bryr oss om hverandre.

- Hva lærer dere på søndagsskolen?

Alle sammen i kor: At vi må forkynne Kristi vilje, at det er bra å gjøre ting for fellesskapet i landsbyen, å hjelpe de eldre og slike ting ...

- Hvilke bibelhistorier liker dere best?

Her har de forskjellige favoritter:
- Jesu fødsel.
- Den gode samaritan.
- Historien om Salomon, særlig den om de to mødrene.
- Jesu underfortellinger.
- Marias bebudelse

De fem ungdommene er alle aktive både i kirken og i landsbyen. Alle har de bibel hjemme. Og alle har de planer for framtida. En vil bli advokat, en lege, to planlegger å bli musikere (de spiller begge fiolin). Mens den eneste gutten svarer ettertenksomt om sine framtidsplaner: ”Vel, vi får se ...”