Gå til innhold

13 Salig er den som finner Visdommen
og vinner forstand!

Foto:

Bibelen på Nousgoum-språket i Kamerun

20. oktober 2011.

Folk selger sin avling og gir inntekten til bibelarbeidet

- I nord trengte vi støtte til et oversettelsesprosjekt til nousgoum-språket. Bibelselskapet betalte alt, men kunne ikke fortsette med det. Derfor utfordret Bibelselskapets generalsekretær folket:

- Kan dere samle én dags avling og selge dette og gi pengene til prosjektet?

Forslaget fikk stor oppslutning. Så arrangerte de en ”Donation Day” der de samlet inn alle pengene de hadde fått for å selge sine avlinger. Resultatet denne dagen ble $ 30 000 - fantastisk. Nå betaler de 50 % av lønnen til oversetterne og Bibelselskapet betaler 50 %. Etter hvert håper folket å kunne dekke alle lønningene selv. De har også finanssiert og bygget et hus der oversetterne kan arbeide.

Denne ”Donations day” er nå blitt en årlig hendelse som folk ser fram til med forventning og deltar i med glede. Først samler de inn penger i landsbyene, så bringes gavene til regionale samlinger, før de samles til en nasjonal gave som overrekkes til Bibelselskapet.

Oversettelsesprosjektet startet for to år siden og de regner med å bruke til sammen 12 år på oversette hele Bibelen. Til nå har prosjektet gått fortere enn først antatt.

- Jeg pleier å si det slik, sier Bibelselskapets generalsekretær: - Jeg har ennå ikke sett noe ”pengetre”, men jeg har sett mange andre trær og vekster som gir avling og som igjen kan gi gaver til Bibelselskapet. Nå har vi slike ”Donations days” for to språkprosjekter i nord. Før ble alt betalt av UBS, nå er folket selv aktivt med på å finansiere den bibeloversettelsen de så sårt ønsker seg.


Hele folket ville ha sitt nytestamente!

En gruppe nord i Kamerun skulle ha innvielse av sin første oversettelse av nytestamentet på guiziga-språket. Bibelselskapet hadde trykket opp 3 000 eksemplarer og generalsekretæren meldte fra at han ville delta på den store festen.

- Hvor mange eksemplarer har du med deg? spurte de.

- Vi har trykket 3 000 eksemplarer, svarte generalsekretæren.

- Folk er sultne på Guds Ord. Om du bare har 3 000 nytestamenter, så kan du bare la være å komme, om du ikke vil oppleve en skikkelig slåsskamp, svarte lederne i denne språkgruppen. - Alle vil ha sitt eget nytestamente, da er ikke 3 000 nok.

Bibelselskapet bestilte da 2 000 ekstra bøker fra trykkeriet og generalsekretæren møtte opp på den store festen. Han solgte alle de 5 000 nytestamentene før festen var omme. Her var det en språkgruppe som bare hadde ventet på å få deler av Bibelen på sitt eget hjertespråk, de var virkelig sultne på Guds Ord.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO