Gå til innhold

17 Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.
Jeg forteller fortsatt om dine under.

Pastor Siud (til høyre) ber og takker for de første utgavene av Det nye testamentet på Kimyal-språket idet bøkene ankommer landsbyen Korupun i Vest-Papua, Indonesia.

Foto: Pastor Siud (til høyre) ber og takker for de første utgavene av Det nye testamentet på Kimyal-språket idet bøkene ankommer landsbyen Korupun i Vest-Papua, Indonesia.

Sterke følelser idet Kimyal-folket får Det nye testamentet

01. november 2011.

Denne videoen viser gledesscener og sterke følelser idet Kimyal-folket i Vest-Papua, Indonesia, mottar de første utgavene av Det nye testamentet på deres eget språk.

Med dans, tårer og bønn tar folket i den fjerntliggende landsbyen imot Guds ord. De feirer den nye Bibelen med forventninger om at deres liv vil forandres når de endelig har fått Det nye testamentet på deres eget språk.


Oversettelsesarbeidet ble påbegynt i 1963 av misjonærene Phil og Phyliss Masters som flyttet til Vest Papua i Indonesia for å drive evangeliseringsarbeid blant Kimyal-folket. Oversettelsesarbeidet ble midlertidig stoppet da Phil Masters og en misjonarkollega, Stan Dale, ble drept av medlemmer av en nabostamme. På tross av den tragiske hendelsen ble arbeidet etter hvert gjenopptatt av et oversetterteam ledet av misjonæren Rosa Kidd. I likhet med ekteparet Masters er også hun tilknyttet World Team-misjonen (tidligere Regions Beyond Mission Union).

Samarbeidsprosjekt
Det nye testamentet var ferdig oversatt tidlig i 2010. Kimyal-oversetterne Welega Pusup og Menas Mirin har spilt en nøkkelrolle i oversettelsesarbeidet. Konsulent i De forente bibelselskaper, Lourens de Vries, har også vært involvert i arbeidet, og sikret at oversettelsen holder høy faglig standard. Som med mange andre oversettelses-prosjekter i indonesisk Papua har også Kimyal-prosjektet blitt gjennomført i et samarbeid mellom misjonen, regionale og lokale kirker, Det indonesiske bibelselskapet og De forente bibelselskaper. Alle har på en avgjørende måte  bidratt til arbeidet.

Glede og forventning
Det nye testamentet på Kimyal-språket ble utgitt av Det indonesiske bibelselskapet i mars 2010 og ble ønsket velkommen av lokalsamfunnet i en svært følelsesladet feiring i Korupun, Vest Papua.

Video av Dianne Becker.

Gi en gave

En gave for livet

Guds ord til alle, på et språk de forstår - til en pris de kan betale. Støtt vårt arbeid!
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO