Gå til innhold

13 Er noen av dere vis og forstandig? Da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av den ydmykhet som visdommen gir.

På tross av muslimsk majoritet har Syria en gammel og svært rik kristen kulturarv, på bildet representert av en ortodoks kirke i Sednaya. Det nyetablerte bibelselskapet skal betjene alle kristne kirkesamfunn i landet.

Foto: På tross av muslimsk majoritet har Syria en gammel og svært rik kristen kulturarv, på bildet representert av en ortodoks kirke i Sednaya. Det nyetablerte bibelselskapet skal betjene alle kristne kirkesamfunn i landet.

Bibelselskap opprettes i Syria

28. desember 2011.

Syriske kristne gleder seg over at opprettelsen av et nasjonalt bibelselskap i landet er nært forestående. Bibelselskapet i Norge har spilt en nøkkelrolle i prosessen som nådde en milepæl da en formell avtale om samarbeid mellom bibelselskapene i Norge og Syria nylig ble undertegnet.

– Den offisielle registreringen av Det syriske bibelselskapet er så godt som ferdigbehandlet av de nasjonale myndighetene. Samtidig pågår også registreringen av det planlagte bibelressurssenteret i hovedstaden Damaskus, sier generalsekretær i det Norske Bibelselskap, Stein Mydske.
Stein Mydske er generalsekretær i Bibelselskapet.
Sammen med Bernt G. Olsen, som leder Bibelselskapets misjonsavdeling, besøkte han Syria i desember for samtaler med nasjonale representanter for kirkene og bibelarbeidet i landet. 

– Representantene uttrykte stor grad av tillit til at registreringen av bibelressurssenteret i Damaskus vil sanksjoneres av myndighetene, forteller Stein Mydske som forventer at innvielsen av bibelhuset vil finne sted allerede neste år.
– Det vil også være et markant skritt i retning av å opprette et bibelarbeid som kan betjene alle kirker og alle kristne i Syria, sier han.

Finansieringshjelp fra Norge
Sammen med bibelselskapene i Nederland, Tyskland og New Zealand har Norge forpliktet seg til å støtte to prosjekter i Syria.
– Dette er prosjekter knyttet til bibelproduksjon og distribusjon generelt, men også til bibelrettet arbeid gjennom de nasjonale kirkene. En del av avtalen mellom Norge og Syria går også ut på å finansiere en stilling som forretningsansvarlig for det nye bibelselskapet, sier Mydske.

Ustabil politisk situasjon
Bibelselskapene i Syria og Norge vil opprettholde tett kontakt i samarbeidsperioden som foreløpig løper til 2014.
– Særlig viktig er dette ettersom Syria er dypt berørt av den vanskelige politiske situasjonen i landet, påpeker Mydske som ser fram til at registreringsprosessen fullføres og en nær forestående feiring av det nye bibelselskapet og åpningen av bibelhuset i Damaskus.
– Neste steg blir da å søke om assosiert medlemskap i De forente bibelselskaper, sier han.

Ung kvinne i Damaskus, Syria
Du kan hjelpe den kristne tv-kanalen SAT-7 med å nå lenger ut blant kristne søsken i Midt-Østen.
«Jeg betrakter SAT-7 som min kirke hvor jeg opplever Guds helbredelse og trøst. Min mann og jeg kan ikke alltid gå i kirken på grunn av den usikre situasjonen i vårt land. Be for oss!»
(Kvinne 24, Irak)

Les mer

Gi en gave online eller bruk kontonummer: 3000.16.16869.
Merk gaven: "Prosjektnummer 403"

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO