Gå til innhold

13 Salig er den som finner Visdommen
og vinner forstand!

En av Bibelselskapets største utfordringer er å hjelpe unge mennesker med å lese Bibelen

Foto: En av Bibelselskapets største utfordringer er å hjelpe unge mennesker med å lese Bibelen

Bibelselskapets Generalsekretær i Etiopia forteller

30. desember 2011.

– Vår viktigste oppgave er distribusjon av Bibelen. I 2010 solgte vi 300.000 bibler, forteller generalsekretæren i Det etiopiske bibelselskapet, Yilma Getahun.

Yilma Getahun, Bibelselskapets Generalsekretær i Etiopia

Biblene til det etiopiske folket blir trykt både i Kina og Korea. – Vi foretrekker Korea fordi de er dyktig både på kvalitet, pris og leveringsfrister. Om vi hadde hatt penger til å trykke så mange, kunne ha solgt en million bibler årlig i Etiopia. Men vi må selge biblene til subsidiert pris, så det er begrenset hvor mange vi har råd til å selge.

– Vi har 1500 lyttergrupper som hører bibeltekster, fortelle generalsekretæren med begeistring. Det er kirkene som organiserer lyttergrupper hvor mennesker kommer sammen og hører Guds ord lest. 1,2 millioner mennesker er med i slike grupper i Etiopia.

Vil ha flere unge til å lese Bibelen
Hva er bibelselskapets største utfordring?
– Blant de største utfordringene er utvilsomt å få unge mennesker til å lese i Bibelen, sier generalsekretær Yilma Getahun.

Etiopia er et stort land med 82 millioner mennesker og 80 forskjellige språk. Gjennom de fire største språkene, når man ut til 60 prosent av befolkningen. Det etiopiske Bibelselskapet har i gang flere oversettelsesarbeid for å gi Bibelen på nye språk til nye folkegrupper. For fem år siden hadde Det etiopiske bibelselskapet bare et hovedkontor, nå har det i tillegg seks avdelingskontor rundt om i Etiopia.

Tilbake til artikkeloversikt: Bibeldagen 2012


Midlene som samles inn på årets bibeldag vil blant annet gå til:

  • Oversettelse til 6 lokale språk
  • Bibler til skoleungdom og studenter
  • Utvikling og distribusjon av lydbøker beregnet på de som ennå ikke kan lese
  • Begrense utviklingen av hiv og aids.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO