Gå til innhold

13 Er noen av dere vis og forstandig? Da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av den ydmykhet som visdommen gir.

Foto:

Bibler til Afrika

30. desember 2011.

Bibelen kan forandre Afrika! I dag ser vi at den sørlige delen av Afrika domineres av de kristne kirkene og store deler av befolkningen bekjenner en kristen tro. I den sentrale og nordlige delen av kontinentet er situasjonen annerledes. Mange stater har en stor muslimsk befolkning og mange praktiserer fremdeles gamle religioner. I 2012 vil Bibelselskapet rette oppmerksom heten mot Etiopia, Afrikas mest folkerike stat, et stort land med en av verdens eldste kirker. Etiopia har aldri vært en koloni under europeiske stater som Afrika for øvrig, men er et av verdens fattigste land med en stor befolkning på landsbygda med lav utdanning.

Det er stor interesse for Bibelen i Etiopia. Men landet har mange folkeslag som taler ulike språk. Det er en stor utfordring å skaffe bibler til alle. Oversettelse til mange av de lokale språkene er viktig. Antallet bibler som spres, øker stadig, men det er vanskelig å skaffe nok bibler til en rimelig pris slik at også den fattige delen av folket kan få sin egen bibel.

Vi har utviklet et program for å begrense utvikling av hiv og aids. Det er meget suksessrikt i Etiopia. Ved hjelp av bibeltekster, og særlig lignelsen om den barmhjertige samaritan, skapes det rom for en samtale om hvordan man skal leve for ikke å bli smittet og å ta vare på de som allerede er blitt det.

Verden har vært vitne til at en sultkatastrofe igjen har utspilt seg på Afrikas horn. I en slik tid er det mange munner som må mettes, kropper som må varmes og sjeler som må næres og gis håp. Kirkene i Etiopia er aktivt involvert i nødhjelpsarbeidet som utføres.

Bibelselskapet i Etiopia hjelper kirkene med å gi et budskap om håp gjennom å sørge for Det nye testamentet på lokale språk til de som ønsker det, både i papirform og på kassetter. Særlig i flyktningeleire med stort antall eritreere er det stor etterspørsel etter bibler.

Tilbake til artikkeloversikt: Bibeldagen 2012


Midlene som samles inn på årets bibeldag vil blant annet gå til:

  • Oversettelse til 6 lokale språk
  • Bibler til skoleungdom og studenter
  • Utvikling og distribusjon av lydbøker beregnet på de som ennå ikke kan lese
  • Begrense utviklingen av hiv og aids.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO