Gå til innhold

13 Salig er den som finner Visdommen
og vinner forstand!

Konstanse Raen: Engasjert kursholder mot HIV/aids med både smil og myndighet

Foto: Konstanse Raen: Engasjert kursholder mot HIV/aids med både smil og myndighet

Hun vil stoppe aidsepidemien i Afrika

30. desember 2011.

Hun er trolig den mest leste norske forfatteren i Afrika. Boka handler om hvordan bekjempe hiv og aids, og er oversatt til mer enn 50 afrikanske språk og brukes i 20 land. Forfatteren heter Konstanse Raen, er stril og oppvokst på Fusa. Hun har tilbrakt størsteparten av sitt voksne liv i Afrika.

Først i Kamerun som misjonær og oversetter av Det nye testamentet og trykksaker om hygiene, ernæring og landbruk. Perefolket som teller mellom tjue og tretti tusen mennesker, fikk viktige skrifter på sitt morsmål. I år 2000 kom hun tilbake til Afrika. Mannen hennes, presten Jon Gunnar Raen hadde fått jobb som stedlig representant for Kirkens Nødhjelp i Rwanda.

Med hengekøye i bagasjen
– Jeg tok med en hengekøye til Rwanda, tenkte det kunne bli lite å gjøre, sier hun med selvironi og latter. – Jeg hadde en halv jobb for Det norske Bibelselskapet på Sørlandet. Planen var at jeg i perioder skulle tilbake til Norge for å følge opp jobben.

Hengekøya kom aldri opp. Det var ingen trær i hagen, og det tok ikke lang tid før forprosjektet om hiv og aids og kirkene fanget all hennes oppmerksomhet. Bibelselskapet bad henne jobbe med hiv. Det samme gjorde Kirkens Nødhjelp som ga henne en halv stilling til arbeidet.

– Starten var å se om bibelstoff ble brukt i kampen mot hiv og aids. Jeg kjente Afrika så godt at jeg visste at om informasjonen skulle ha noen effekt, måtte den ha en sammenheng med tro og kirkene. Kirkene var på dette tidspunktet lite engasjert og fordømmende. Det var tydelig at de ikke visste hvordan de skulle engasjere seg. Når de kom sammen på konferanser handlet det om kondomer, og den katolske måtte proklamere sin motstand, erindrer Konstanse Raen.

Hiv – et tema bare for helsemyndighetene?
Men mulighetene åpnet seg. Som representant for Kirkens Nødhjelp ble hun valgt inn i den første aids-kommisjonen i Rwanda. Slik fikk Raen innsikt i alt som foregikk på området. I startfasen var det mange som mente at hiv og aids ikke var en sak for kirkene. Dette måtte helsemyndighetene ta seg av, ble det sagt.

Konstanse Raen lot seg ikke stoppe. Hun arbeidet videre med ideen om å knytte hiv og aids til bibelhistorier, og visste at dersom informasjonen kunne knyttes til tro, ville den få troverdighet. Det var tilfelle både i møte med kristne og muslimer.

Måtte snakke om kondom
– Vårt utgangspunkt var å stoppe utbredelsen av hiv og aids, og ta vare på liv. Vi ville bruke alle midler for å redde liv. I boka heter det at man kan stoppe aids ved å være trofast mot ektefellen i ekteskapet, være avholdende når man ikke er gift, gi seksualundervisning og bruke kondom. Vi understreket at det er ulike meninger i kirkene om bruk av kondom, men den enkelte må ta ansvar.
Medisinske eksperter støttet oss. Vi presset ingen til å være enig med oss. Vårt oppdrag var å informere, undervise og kommunisere, sier Raen.

Når ble bibelhistorien om den barmhjertige samaritan så viktig og sentral?
– Det gikk kanskje ett eller to år før vi så helheten. Jeg kom i kontakt med hivgruppen Guds kjærlighet i Rwanda. De har betydd veldig mye for meg, og jeg kom på innsiden av problemet. De deltok på seminar og konferanser, og delte sine erfaringer og historier. De kontrollerte det jeg skrev og var rådgivere. Boken er bygd opp rundt deres liv og historier. Gruppa var avgjørende viktig. Jeg hadde ikke kommet på alt dette uten samarbeid.

I denne perioden gikk Raen mye på husbesøk. Det gjorde dypt inntrykk. – Jeg så små barn stå og dra i moren for å få henne opp av sengen. Vi visste at ho aldri ville bli frisk. Det gjorde noe med meg å stå ansikt til ansikt med så mye sorg, smerte og gråt. Senere kom det medisin. Mange som vi trodde skulle dø, lever videre.

En utfordring å skrive enkelt
Hva var den største utfordringen i arbeidet med boken?
– Det er å gjøre stoffet enkelt og forståelig. Jeg tenkte på naboene mine i landsbyen, at de måtte forstå hva dette handlet om, sier Konstanse Raen.

Den koden knekte Raen allerede som ung misjonær da hun startet oversettelsen av Det nye testamentet for perefolket.

– Som ung misjonær oversetter du bibelske skrifter til en liten språkgruppe i Kamerun. Knapt tretti år senere et det kaster du deg over kampen mot hiv og aids og kursboken blir brukt i 20 afrikanske land. Ser vi en sammenheng her?

Konstanse Raen liker ikke spørsmål som fokuserer på hennes innsats. Hun starter raskt å snakke om alle gode medarbeiderne hun samarbeidet med. – Ikke fokuser på meg, ber hun. – Dette er en prosess. Jeg har god teft for å finne dyktige medarbeidere og jeg er flink til å inspirere, medgir hun.

Hvilken visjon har du for arbeidet?
– Du overlever ikke på en visjon i Afrika. Du må levere resultater og være på høyde med det som skjer, sier hun.

120.000 bøker i Etiopia
Da undervisningsprogrammet Good Samaritan ble offisielt satt i gang i BIBELEN I ETIOPIA Nytt om Bibelen – 1/2012 11 Etiopia i 2005, var alle kirkelederne der. For første gang stod den ortodokse kirke, katolikkene og de evangelikale kirkene sammen om kampen mot hiv og aids. Men også de etiopiske helsemyndighetene var på plass og gav sin støtte til arbeidet. I 2009 ble 120.000 bøker trykt opp på fire etiopiske språk.

Det etiopiske bibelselskapet har en nasjonal koordinator som driver arbeidet sammen med seks regionale koordinatorer. Det er aldri problem å fylle opp kursene med engasjerte deltakere. Etter tre dager på kurs, får deltakerne kurssertifikat og kursmateriale, og de kan fortsette med å undervise nye folk om hvordan de kan beskytte seg mot hiv og hvordan viruset smitter. Responsen etter kursene er overveldende. Noen sier at det viktigste de fikk høre var at hiv ikke var Guds straffedom. Andre er takknemlig for å få medisinsk kunnskap om hvordan hiv blir overført.

På korstog med Aril Edvardsen
I startfasen var det ikke enkelt å få komme til med Good Samaritan-informasjon. – Evangelisten Arild Edvardsen ble en viktig støttespiller, forteller Raen.

– Han hadde korstog i Rwanda, Burundi og Goma, og vi fikk slippe til med vår informasjon til over 400 prester.
Hvordan var det å være på turne med Aril Edvardsen?
– Mange stilte nettopp det spørsmålet. Han var veldig åpen og ikke redd for at vi snakket om kondomer. Han forsto at det var nødvendig i kampen mot hiv og aids. Han hadde syn for å stoppe hiv og aids epidemien med bibelsk materiale.
Hvordan sikret du det medisinske stoffet i boken?
– Hele tiden har vi kontakt med medisinske eksperter som gir oss råd når oppdaterer boken. Samtidig deltar vi på viktige konferanser om hiv og aids. Vi er med der det skjer noe på dette området.

De første årene var Konstanse Raen i fremste rekke, holdt kurs og snakket til kirke– og statsledere om kampen mot hiv og aids i land etter land i Afrika. Hun snakker fortsatt meget engasjert om saken, men hennes rolle er endret. Og hun gleder seg over det. – Det er et mirakel at så mange land bruker Good Samaritan, medgir hun.

Det afrikanske bibelselskapet koordinerer i alle land
Alle landene som bruker undervisningsprogrammet gjør det med egne lokale medarbeidere. Raen er hiv og aids rådgiver ved det afrikanske bibelselskapet sitt hovedkontor i Nairobi. Stadig er hun på reise for å inspirere og støtte de nasjonale koordinatorene. Hun er faglig og pedagogisk ansvarlig for Good Samaritan-programmet i hele Afrika. Stadig oppdager hun ny og spennende utvikling.

I det østlige Etiopia er det sterkt innslag av muslimske deltagere. I byene Dire Dawa og Harar finnes det flere eksempler på at muslimer deltar på kursene med stort og ekte engasjement.

– Jeg ikke forbauset over at muslimsk ungdom aksepterer denne måten å snakke om hiv. Fordi opplegget er basert på Gud, ligger det nært opp til deres måte å tenke på. Respekt for medmenneske og ta vare på hverandre, er viktige verdier i islam, sier Raen.

Ved et annet høve var det kurs like ved en moské i Harar. De fleste kursdeltagerne var muslimer. Da bønnetimen startet og høytaleren stod på, ble det umulig å samtale på kurset. Den religiøse lederen som deltok ga melding om at høytalerne i moskeen skulle skrus av, så kurset kunne fortsette.

Hvor utbredt vil Good Samaritan være om fem år?
– Det umulig å si. 20 afrikanske land bruker undervisningsopplegget. Samtidig har 20 andre land sagt at de vil ta det i bruk. Vi har nasjonale bibelselskap som kan drive arbeidet i overalt. Men vi mangler penger til å utvide arbeidet videre. Det er status nå, konkluderer hiv og aids -rådgiver Konstanse Raen.

Tilbake til artikkeloversikt: Bibeldagen 2012


Midlene som samles inn på årets bibeldag vil blant annet gå til:

  • Oversettelse til 6 lokale språk
  • Bibler til skoleungdom og studenter
  • Utvikling og distribusjon av lydbøker beregnet på de som ennå ikke kan lese
  • Begrense utviklingen av hiv og aids.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO