Gå til innhold

8 Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.

Fader Ramunas Miygiris fra Litauen

Foto: Fader Ramunas Miygiris fra Litauen

Bibelen forener alle de kristne i Litauen

12. mai 2012.

“Det flotte med Bibelselskapet er at det forener kristne fra forskjellige kirkesamfunn.” - Fader Ramunas Mizgiris

Fader Ramunas Mizgiris er en travel mann. Den unge fransiskanermunken er leder for det berømte klosteret kalt ”Korshøyden” i den nordlige delen av Litauen. Ramunas har en egen blogg beregnet på ungdom og er en ivrig forfatter av bibelsk kommentarstoff. Hans nyeste verv er å være styreleder for Bibelselskapet i Litauen.

”Jeg har lenge vært klar over det flotte arbeidet som Bibelselskapet gjør,” forteller han. ”Da jeg ble spurt om jeg var villig til å bli valgt inn i Bibelselskapets styre, så jeg på det som et kall. Bibelselskapet er økumenisk, og vi trenger å forene alle gode krefter for Bibelens sak.” Han ivrer for at Bibelselskapet skal gi ut bibler med innledninger til de forskjellige bibelske bøkene, spesielt til Det nye testamentet. Innledninger som er skrevet slik at alle de forskjellige kirkesamfunnene kan enes om dem. ”I dag er det et problem at det er svært mange mennesker som ikke har noen kristen bakgrunn; og det er så mye, spesielt nye bibellesere ikke forstår i Bibelen. En innledning til hvert bibelsk skrift ville vært svært nyttig,” sier han. Og Bibelselskapets leder, Vilhelmina Kalinauskiene er ikke sen om å nikke bekreftende.

”Økumenisk arbeid spiller en nøkkelrolle i Bibelselskapets arbeid,” sier generalsekretær Vilhelmina Kalinauskiene. ”Det flotte med Bibelselskapet er at det forener kristne fra forskjellige kirkesamfunn.”

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO