Gå til innhold

1 Visdommen har bygd seg hus
og hugget til sine sju søyler.

Bibelfortellingen om Jona

Foto: Bibelfortellingen om Jona

Mobil bibelutstilling i Litauen

11. mai 2012.

Bibelfortellingen om Jona engasjerer både små og store i Litauen.

Bibelselskapet i Litauen har hatt stor suksess med sin mobile bibelutstilling. Nå har utstillingen vært 12 måneder i Kaunas, landets nest største by som ligger en halv times kjøretur fra Vilnius. Der har ni forskjellige ungdomsskoler hatt besøk av utstillingen. Ved en av skolene underviser Aldona Gailiuviene i religion.

Bibelselskapet besøker skolen der Aldona underviser. Hun unnskylder seg litt over et svært enkelt klasserom og sier: ”Som dere kan se, så har vi ikke mye utstyr.” Den store mangelen på hjelpeutstyr i undervisningen, er en av grunnene til de mange positive reaksjonene på bibelutstillingen.

Bibelutstillingen gjør Bibelen levende blant annet ved hjelp av en stor hval. Hvalen har de overtatt fra Det svenske bibelselskapet. Modellhvalen gir elevene en unik opplevelse av Jonas bok i Bibelen.

Bibelutstillingen består dessuten av paneler som forteller Bibelens tilblivelseshistorie og kristendommens fremvekst. ”Elevene ved skolen har vært så begeistret over utstillingen,” forteller Aldona. ”Selv de eldste elevene syntes at hvalen var morsom! Elevene stilte mange spørsmål, og i etterkant fikk vi gjort mye arbeid relatert til Bibelen i klasserommet. Utstillingen vakte stor interesse for bøkenes bok.”

Å sette opp en bibelutstilling krever mye forberedelse og arbeid. Det skal tas kontakt med skoler, kirker og andre institusjoner. Utstillingen skal fraktes til de forskjellige stedene, settes opp og pakkes ned igjen. Men det er verd strevet, for tilbakemeldingene fra de besøkene er svært positive.

Den dagen Bibelselskapet får være med å se på utstillingen, er det ca 200 barnehagebarn som ser storøyd opp på den store hvalen som er utstillingens blikkfang. Biskopen i Kaunas, Jonas Ivanauskas, som er medlem av Bibelselskapets styre i Litauen, kommer også på besøk. Han er en travel mann, men han ser på utstillingen som en så viktig del av Bibelselskapets arbeid, at han tar seg tid. Han sier: ”Ved hjelp av denne utstillingen får Bibelselskapet spre Guds ord til mange mennesker i alle aldere, og i tillegg så samarbeider ofte de forskjellige kirkesamfunnene om utstillingen. Den er med på å forene de kristne. Økumenisk arbeid er ennå en utfordring i Litauen. Men det å samarbeide om å sette opp denne utstillingen har faktisk vist seg å være et flott redskap for felleskirkelig arbeid.”

En skolegruppe som også er på besøk, dramatiserer fortellingen om hvalen og Jona for barna. Deretter får barna lov til å utforske hvalen. Noen klapper den, mens andre hopper og danser rundt den. Til slutt deler Bibelselskapet ut fargebøker til alle barna. Lærerne får med seg noen bibelske hefter til å ha i barnehagen. Lederen, Natalja, sier:

”Denne måten å formidle bibelhistorie til barna på er perfekt. De fleste av dem har ingen kristen bakgrunn, og det er viktig at de møter Bibelen og kristendommen på en kreativ og morsom måte. Det kan hjelpe barna senere i livet til å velge riktig.”

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO