Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

Telefonnummer - bestilling av julekort

I disse dager vil mange finne et vedlegg til Agenda 3:16, Ennå er det håp, Vårt Land, Dagen, Norge IDAG og Korsets Seier fra Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven. I dette vedlegget ligger et bestillingskort for flotte julekort. Dessverre har det sneket seg inn feil i telefonnummer på dette bestillingskortet. Riktig telefonnummer er 47 97 64 70.
Kart Litauen

Foto: Kart Litauen

Fakta om Litauen

12. mai 2012.

Litauen er eit av Baltikum-landa og ligg ved Austersjøen nordaust i Europa. Landet er ein republikk med ca 3,5 mill innbyggarar, og hovudstaden heiter Vilnius.

Litauen er kjend fra 1009. Storfyrstedømet Litauen var eit av dei største landa i Europa på 1400-talet. Fra 1795 til 1918 var Litauen underlagt Russland. Frå 1940 vart landet okkupert av Sovjetunionen. Denne ulovlige okkupasjonen varte til 1991. Under den sovjetiske okkupasjonen vart det ført ein aktiv russisk kolonialiseringspolitikk mot dei baltiske landa.

Heilt siden 1991 har medlemskap i internasjonale fora stått fremst i både innanriks- og utanrikspolitikken til Litauen. Landet har vorte medlem av mellom anna Dei sameinte nasjonane (SN), Den nordatlantiske forsvarsalliansen (NATO) og Den europeiske unionen (EU). Litauen deltar også i Det baltiske råd og Austersjørådet.

Av folkesetnaden i dag er 82% litauarar, 10% russere og 6% polakkar.

Folketalet har gått ned med 200 000 dei siste ti åra. Ein reknar med at 13% av dei yrkesaktive i landet har emigrert, fyrst og fremst for å skaffa seg betre betalte jobbar.

Landet har ingen statskyrkje, men Den romersk-katolske kyrkja har mest oppslutnad.

Informasjon og bildet hentet fra Wikipedia