Gå til innhold

1 Visdommen har bygd seg hus
og hugget til sine sju søyler.

Generalsekretær til Bibelselskapet i Litauen: Tomas Marceliunas

Foto: Generalsekretær til Bibelselskapet i Litauen: Tomas Marceliunas

Bli kjent med Bibelen

11. mai 2012.

Generalsekretæren for Bibelselskapet i Litauen heter Vilhelmina Kalinauskiene. Hun er forholdsvis ny som generalsekretær, men hun har tidligere arbeidet i 14 år som prosjektleder i Bibelselskapet. Denne lange erfaringen får hun god bruk for som generalsekretær. Tidligere har hun arbeidet innen handel og økonomi.

Vilhelmina Kalinauskiene har ingen kristen bakgrunn fra oppveksten. Hennes eneste kontakt med kirke og kristendom i oppveksten var gjennom bestemoren. ”Bestemødrene var den kristne forankringen,” sier hun, ”slik var det for mange under kommunismen.”

”Min far arbeidet i regjeringen og det var derfor svært farlig å ha kontakt med kirken. Jeg husker at min mor ønsket å lage en liten feiring hjemme på julaften. Men hun sørget alltid for å ha gardinene godt trukket for. ”

Som mange andre kom Vilhelmina til tro i begynnelsen av 1990-årene. Det var en tid med store omveltninger både politisk, sosialt og religiøst i Litauen. Hun valgte å gå inn i den katolske kirke, og ikke mange årene etterpå fikk hun anledning til å begynne å arbeide for Bibelselskapet. ”Det er fantastisk å ha et arbeid som er knyttet til troen,” sier hun.

Generalsekretæren forteller at en av hovedutfordringene for Bibelselskapet er å få alle de forskjellige kirkesamfunnene til å samarbeide slik at kristendommen kan framstå som relevant for dagens mennesker.

”Vi er den eneste økumeniske organisasjonen i vårt land,” avslutter hun.
Senere i år skal Bibelselskapet lansere en ny utgave av Bibelen. De tror nok ikke at det blir samme medieoppmerksomhet i Litauen som Bibel 2011 fikk i Norge. Opplaget er da også på bare 3.500 eksemplarer. De aktive kristne i Litauen er ikke så mange …

Tomas Marceliunas har arbeidet som prosjektansvarlig for Bibelselskapet i Litauen de siste fem årene. Før det arbeidet han som hjelpepastor i en pinsemenighet. Men det har ikke alltid vært slik.

”Jeg hadde ingen kontakt med kirken som barn,” sier han. ”Den eneste kontakten jeg fikk med kristen tro og bibel, var gjennom min bestemor. Hun fortalte meg historier fra Det gamle testamentet.”

”På begynnelsen av 1990-tallet da Litauen fikk sin uavhengighet, ble broren min en kristen. Jeg var svært kritisk til hans valg. For meg sto kirken for kontroll av tanker og meninger.” Men gradvis fikk han et annet syn. Tomas ble med broren i kirken, og 21 år gammel ble han døpt. Siden studerte han teologi i England.

Fra å være en gutt uten noen som helst kristen basis, er Tomas blitt en glødende arbeider for Guds rike og Bibelens sak. Han står i spissen for Bibelselskapets økumeniske arbeid, og for tiden leder han et utfordrende prosjekt - det består i å utarbeide og produsere den første bibelordbok på litauisk. ”Det er utfordrende,” sier han, ”men Gud gir oss styrke.”

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO