Gå til innhold

13 Er noen av dere vis og forstandig? Da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av den ydmykhet som visdommen gir.

Barnerik familie (romfolk) i en landsby i Ukraina

Foto: Barnerik familie (romfolk) i en landsby i Ukraina

Folk i landsbyen

31. juli 2012.

Barnerike familier

Det er svært vanlig med mange barn blant denne folkegruppen. Mange familier har 10-15 barn. En av grunnene til de mange barna er at myndighetene for noen år siden innførte kontantstøtte til de som fikk flere barn, fordi folketallet i Ukraina var for nedadgående. Flere millioner ukrainere flyttet utenlands etter åpningen i 1990. Støtten gis i barnas tre første leveår. Halvparten utbetales ved fødsel, resten månedlig de neste tre årene. Mange familier lever av denne støtten, men da må de hele tiden ha barn under tre år! Vi besøker et enkelt jordhus på 3x4 meter, og der bor det seks mennesker.

For mange familier blir det et problem å brødfø barna etter at de er fylt tre år og det ikke lenger er noen statlig støtte for dem. Timoschenko-barn kalles de gjerne, alle disse barna som er født med tanke på at familien skal få økonomisk støtte. Men mange av dem blir en økonomisk belastning for familien etter at de har fylt tre år og støtten for dem opphører. Det fortelles om salg av barn og gatebarn som resultat.

Hva lever folk av i denne landsbyen?

Romfolket kommer lett nederst på samfunnets rangstige. De må stort sett ta jobber ingen andre vil ha. Ofte arbeider de som gatefeiere eller rydder opp på markedsplassen ved dagens slutt. De kjører søppel eller driver med kjøp og salg av skrot og metall. Mange blir tiggere og noen ender opp som kriminelle.

Bibelselskapets medarbeider Vitalii Voitovych forteller at da de for fem år siden første gang kom til denne landsbyen, var det bare to kirker der. Nå kan de se en påfallende forandring i adferd etter at stadig flere er blitt kristne. Folk stjeler mindre, og mange barn lærer å lese og de bruker Bibelen jevnlig.

Bibelselskapet har en frivillig, pensjonert pastor som har hovedansvaret for å følge opp kontakten med sigøynerlandsbyene. Det er spesielt lyd-materiell, storskrift-hefter og barnebibler som distribueres i disse landsbyene.

Mennesker får en ny bibel.
Jeg mistet bibelen min da jeg lå på sykehus for en tid siden. Takk for denne bibeldelen. Takk for at dere kommer og besøker oss.
Menigheten takker spesielt for cd-spilleren de har fått.
Menigheten takker spesielt for cd-spilleren de har fått. Nå kan flere lytte til Guds ord. Dette er et populært hjelpemiddel som ofte er i bruk. På bildet ser vi fra venstre Kolya (13), Zhenya (23), Andrey (21) og Izmael (5).


Izmael på fem får en bok.Izmael på fem kan ennå ikke lese selv, men han gleder seg til at mor og far kan lese for ham.
Zhenya (23) leser høyt for sønnen sin.
Zhenya leser høyt for sønnen sin Izmael (5). Der er fortellinger fra Bibelen de samler seg om, og det er spesielt populært at far kan lese høyt.


Barn lærer seg å lese.
Stadig flere av rombarna lærer seg å lese. Ofte er det en barnebibel som fungerer som lesebok. Slik gir Bibelen både lesekunnskap og bibelkunnskap.
Lena (71) er veldig takknemlig for den nye bibelboka.
Lena er 71 år gammel og er veldig takknemlig for den nye bibelboka. - Jeg lever i troen og stoler på Herren, sier hun ivrig. Hun har 56 oldebarn og 42 tippoldebarn, så det gror etter henne!Ivan på 43 er eldste i den lokale pinsemenigheten.
Ivan på 43, er eldste i den lokale pinsemenigheten. Han ble kristen for ti år siden mens han bodde i en annen landsby litt lenger nord i Ukraina. Der var det en pastor som forkynte tydelig og klart om frelsen i Jesus Kristus. Og det ble et vendepunkt for Ivan. Han snakker varmt om Bibelselskapet som også viser omsorg for hans folk.
Ivan kan lese, men det er det mange andre som ikke kan. Etter at de blir kristne, er det mange som lærer seg å lese fordi de vil lese i Bibelen.
Ivan og kona Larissa har 14 barn i alderen 29 år til 8 måneder.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO