Gå til innhold

22 På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og underviste.

Zoltan Lendiel, ordfører i Mukatsjeve.

Foto: Zoltan Lendiel, ordfører i Mukatsjeve.

Bibelen betyr mye for meg!

07. august 2012.

Ordfører Zoltan Lendiel er ordfører i Mukatsjeve, en av de største byene i Transkarpatene, som er en region vest i Ukraina.

– Min far ble født her i 1905 og bodde hele sitt liv på samme sted, forteller ordfører Lendiel. – I løpet av sine nitti år var min far statsborger i fem forskjellige land. Området har tilhørt Østerrike, Tsjekkoslovakia, Ungarn og Sovjetunionen før det i 1990 ble ukrainsk.

– I dag skal jeg være med på innvielsen av en ny gresk-ortodoks kirke i en av bydelene. Det er bygget flere kirker der nå, og vi har bestemt at plassen foran kirkene skal få et nytt navn, Fellesskapsplassen.

– Vi er stolte av regionen vår. Vi snakker mange språk og har mange etniske grupper, vi har mange kunstnere og mange spennende mattradisjoner. Det er godt å leve her. Vi er stolte av at byen vår er blant de ti beste byene i Ukraina, når de måler velferd, helse, skole osv.

– Midt i byens gågate (se bilde side 8)står det en statue av Kyrillos og Methodios, fortsetter ordføreren. –Tidligere sto det en statue av Lenin her. Den ble tatt ned i 1990 etter Sovjetunionens fall. Men hva skulle vi sette i stedet? Vi hadde en lang debatt om dette. Ateismen og kommunismen slo aldri helt rot i vårt område. Da forslaget om å lage en statue av Kyrillos kom opp, så ble dette godt mottatt av alle. Statuen ble laget av en lokal kunstner.

– Resultatet ble så godt at da metropolitten fra Kiev fikk se statuen, så ville han ha en helt lik statue i Kiev. For å kunne lage en ny statue helt lik den første, så måtte det tas en ny avstøpning. Dette ble gjort mens statuen sto på sin faste plass midt i byen. Statuen ble inngjerdet mens arbeidet med å støpe en ny form pågikk. Mange borgere ble redde fordi de trodde at statuen skulle ødelegges. De stilte seg opp i kø foran ordførerens kontor, engstelige og rasende og sa: – Hva skjer med statuen vår? Da de hørte forklaringen ble de stolte og sa: – Vi har originalen, i Kiev har de bare en kopi!

– Personlig er jeg veldig glad for dette monumentet, sier ordføreren. – Kyrillos ga oss en mulighet til å lese Guds ord på vårt eget morsmål. Bibelen har betydd og betyr fortsatt mye for meg, sier ordføreren og takker for en praktbibel han fikk som gave fra Bibelselskapets generalsekretær.

– Bibelen kommer til å få en fremtredende plass på mitt kontor, avslutter ordfører Zoltan Lendiel.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO