Gå til innhold

37 Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke.

Zoltan Lendiel, ordfører i Mukatsjeve.

Foto: Zoltan Lendiel, ordfører i Mukatsjeve.

Bibelen betyr mye for meg!

07. august 2012.

Ordfører Zoltan Lendiel er ordfører i Mukatsjeve, en av de største byene i Transkarpatene, som er en region vest i Ukraina.

– Min far ble født her i 1905 og bodde hele sitt liv på samme sted, forteller ordfører Lendiel. – I løpet av sine nitti år var min far statsborger i fem forskjellige land. Området har tilhørt Østerrike, Tsjekkoslovakia, Ungarn og Sovjetunionen før det i 1990 ble ukrainsk.

– I dag skal jeg være med på innvielsen av en ny gresk-ortodoks kirke i en av bydelene. Det er bygget flere kirker der nå, og vi har bestemt at plassen foran kirkene skal få et nytt navn, Fellesskapsplassen.

– Vi er stolte av regionen vår. Vi snakker mange språk og har mange etniske grupper, vi har mange kunstnere og mange spennende mattradisjoner. Det er godt å leve her. Vi er stolte av at byen vår er blant de ti beste byene i Ukraina, når de måler velferd, helse, skole osv.

– Midt i byens gågate (se bilde side 8)står det en statue av Kyrillos og Methodios, fortsetter ordføreren. –Tidligere sto det en statue av Lenin her. Den ble tatt ned i 1990 etter Sovjetunionens fall. Men hva skulle vi sette i stedet? Vi hadde en lang debatt om dette. Ateismen og kommunismen slo aldri helt rot i vårt område. Da forslaget om å lage en statue av Kyrillos kom opp, så ble dette godt mottatt av alle. Statuen ble laget av en lokal kunstner.

– Resultatet ble så godt at da metropolitten fra Kiev fikk se statuen, så ville han ha en helt lik statue i Kiev. For å kunne lage en ny statue helt lik den første, så måtte det tas en ny avstøpning. Dette ble gjort mens statuen sto på sin faste plass midt i byen. Statuen ble inngjerdet mens arbeidet med å støpe en ny form pågikk. Mange borgere ble redde fordi de trodde at statuen skulle ødelegges. De stilte seg opp i kø foran ordførerens kontor, engstelige og rasende og sa: – Hva skjer med statuen vår? Da de hørte forklaringen ble de stolte og sa: – Vi har originalen, i Kiev har de bare en kopi!

– Personlig er jeg veldig glad for dette monumentet, sier ordføreren. – Kyrillos ga oss en mulighet til å lese Guds ord på vårt eget morsmål. Bibelen har betydd og betyr fortsatt mye for meg, sier ordføreren og takker for en praktbibel han fikk som gave fra Bibelselskapets generalsekretær.

– Bibelen kommer til å få en fremtredende plass på mitt kontor, avslutter ordfører Zoltan Lendiel.