Gå til innhold

22 På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og underviste.

Fra Bibelens Verden

24. april 2013.

Bibelen i Sentral-Asia

’Takk til Det Norske Bibelselskap og alle giverne i Norge’! Det sier lederen av Bibelselskapet i Usbekistan. Bibelen fra Bibelselskapet/De forente bibelselskaper er i mange av de sentralasiatiske landene den eneste bibelutgaven som er lovlig. Bibelen kan ofte ikke leses offentlig eller gis bort, men det er lov til å ha en bibel hjemme og til bruk i gudstjenesten – vel å merke hvis den kommer fra Bibelselskapet. De forente bibelselskaper (UBS) er den eneste organisasjonen som har oppnådd tillatelse fra myndighetene til å selge og importere bibler.

Bibelen til politi i Guatemala

De fleste innbyggerne i Guatemala er kristne som i resten av Mellom- og Sør- Amerika. Likevel er Guatemala i løpet av de senere årene blitt et land som stadig mer er preget av vold og kriminalitet, særlig gjelder dette vold mot kvinner og barn. Det er mange forskjellige grunner til denne sørgelige utviklingen som f. eks. fattigdom, store ulikheter og alkoholisme. Men kanskje det verste i denne vanskelige situasjonen er at befolkningen ikke lenger stoler på landets politi, som skulle være de svakes beskytter. Nå har politiledelsen i Guatemala selv tatt tak i problemet. Hver måned må nå landets politi sette seg på skolebenken. De blir undervist i bibelske verdier og får anledning til å tenke over disse verdiene både i forhold til arbeid og eget liv. Og alle nyansatte politifolk får overrakt en bibel. Bibelselskapet i Guatemala er av politiledelsen blitt invitert inn som partner i denne prosessen.

Bibelen hjelper utsatte barn i Swaziland

I Swaziland er hver fjerde innbygger smittet av hiv og 125 000 barn har mistet en eller begge foreldrene. På Kuhlahla-skolen i Swaziland lærer barna hvordan hiv smitter, og hvordan de kan ta seg av syke. Med utgangspunkt i lignelsen om Den barmhjertige samaritan hjelpes barna til å snakke åpent om sykdommen, som svært ofte er et stort tabu.

Kirurger reparerer, kun Gud kan hele

Bibelselskapet i Kongo vil nå starte et nytt prosjekt der målgruppen er 5000 traumatiserte krigsofre. Disse menneskene har bruk for mange former for støtte. Bibelselskapet kan som partner i prosjektet, bidra med åndelig hjelp gjennom bibelske skrifter. Skrifter som hjelper mennesker til å gjenfinne sin selvrespekt og egenverdi, og som baner vei for forsoning og ny tro på et verdig liv. Før har Bibelselskapet i Kongo gjennomført et lignende prosjekt for tidligere soldater. Barn helt ned i niårsalderen har blitt rekruttert som soldater. Flere land har lignende prosjekt om Trøst og forsoning, for eksempel Serbia, Vietnam, Israel, Egypt og Eritrea. She is my sister er et annet program som hjelper kvinner og barn gjennom traumatiske opplevelser. Programmet gir mot til de traumatiserte deltagerne, så de kan klare å fortelle sin historie og på den måten bearbeide de følelsesmessige problemene. Bibelen er også her i fokus. Også dette programmet startet i Kongo, men tas nå også i bruk i Sørøst-Asia. Denne delen av Asia er hardt rammet av naturkatastrofer, vold og seksuelt misbruk.

Stopp volden mot kvinner

Bibelselskapet i Peru har gjennom flere år drevet prosjektet Stopp volden mot kvinner. Mer enn 7000 kvinner og menn har deltatt på kurs med det formål å øke bevisstheten om vold i hjemmet og slik forhindre at det skjer. Kursdeltagerne blir undervist ut fra Bibelen og en håndbok som heter 'Stopp volden'. Nylig møttes representanter fra Bibelselskapene i Bolivia, Chile, Ecuador, Panama og Peru for å dele hverandres erfaringer når det gjelder dette problemet.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO