Gå til innhold

8 Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.

Pastor Jiang Zhulin er visepresident i Yunnas kristne råd.

Foto: Pastor Jiang Zhulin er visepresident i Yunnas kristne råd.

Preken i kirken i landsbyen Ban Guo

22. november 2012.

Pastor Jiang Zhulin som er visepresident i Yunnans kristne råd, er taler denne søndagen i september.

I 1903 kom pastor Samuel Pollard som den første vestlige misjonær til Yunnanprovinsen. I løpet av hans virke i Kina besøkte han mange forskjellige områder, noe som også inkluderte Miao-landsbyer. Slik begynte det hele når det gjelder vår landsby: Det var en svært kald og stormfull natt, og en Miao-mann hadde gått seg vill. Fordi han var kommet langt bort fra sin egen landsby og folk, fryktet han for sitt liv. Men omsider oppdaget han et lys et sted i mørket. Men han var ikke lenger i sitt eget Miao-område, og på den tiden var det farlig for en Miaomann å banke på en fremmeds dør.

Men mannen var så desperat at han våget seg til å banke på døren likevel. Denne døren hørte til huset til pastor Samuel. Pastoren inviterte den forkomne mannen inn til seg. Han omfavnet ham og sa: Du er et Guds barn. Du er min bror, og jeg er glad i deg.

Miao-mannen hadde aldri før fått en slik velkomst av en fremmed, og aldri før hadde noen kalt ham et Guds barn. Neste dag hjalp pastoren ham med å finne veien tilbake hjem. Mannen fortalte i landsbyen hva som hadde hendt ham, og slik gikk det til at mange fra landsbyen ville se pastor Samuel og høre hva han hadde å fortelle. Miao-folket som ofte ble sett ned på av andre, fikk oppleve en ny frihet i troen på Jesus. Pastor Jiang Zhulin hever stemmen og fortsetter:

I tusenvis av år i løpet av kinesisk historie har Miao-folket blitt sett ned på, og som følge av det har de også sett ned på seg selv. Men Guds ord har gitt dere selvrespekt og satt dere fri. På samme måte skal dere også bringe videre til andre den frihet og glede dere selv har mottatt. Nylig (2009) har dere også fått Bibelen, Guds ord, på deres eget hjertespråk. En gang kom en fremmed og viste dere Guds kjærlighet, nå er det deres tur til å gjøre det samme.

Min drøm er å fortelle om Bibelen

Zang Sheng Ming

Yang Sheng Ming er 25 år og fra landsbyen Ban Guo som tihører språkgruppen Miao i Yunnanprovinsen. Sheng Ming går på bibelskole i Yuanmou. Han har allerede studert i tre semestre og har ett igjen.

- Tidligere når jeg leste i Bibelen var det mye jeg ikke forsto, derfor bestemte jeg meg til å gå på bibelskole for å få en bedre forståelse av Guds ord, sier Sheng Ming. Han bor i landsbyen ikke så langt fra kirken med kone og en sønn på 3 år. Alle i hans familie er bønder. Når han drar på bibelskolen, er familien igjen i landsbyen. I ferier og i innhøstningstiden drar han tilbake til landsbyen Ban Guo for å hjelpe til. Det er for det meste ris og grønnsaker som blir dyrket.

- Min drøm er å undervise og preke etter endt bibelskole, sier Sheng Ming. - Ikke bare i min egen landsby, men også i landsbyene omkring. Vår landsby er en Miao-landsby, de omliggende landsbyene er bebodd av Han-kinesere. Før så Han-kinesere ned på Miao-kinesere. Men mye har forandret seg til det bedre. Nå møter vi Han-kinesere og ber og synger sammen med dem. Nylig ble fem Han-kinesere troende. I min landsby er nesten alle troende, sier Sheng Ming. I Han-landsbyene er det annerledes, men det er i ferd med å forandre seg, og mange er interessert i å høre om vår tro. Og det er nettopp dette jeg har lyst til å gjøre, sier Yang Sheng Ming, - å fortelle om Bibelen og vår tro.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO