Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

Telefonnummer - bestilling av julekort

I disse dager vil mange finne et vedlegg til Agenda 3:16, Ennå er det håp, Vårt Land, Dagen, Norge IDAG og Korsets Seier fra Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven. I dette vedlegget ligger et bestillingskort for flotte julekort. Dessverre har det sneket seg inn feil i telefonnummer på dette bestillingskortet. Riktig telefonnummer er 47 97 64 70.
Oversetter Dr. Yu

Foto: Oversetter Dr. Yu

Bibeloersettelse - det umuliges kunst?

22. november 2012.

For vi hevder at mennesket blir rettferdig ved tro, uten lovgjerninger (Rom 3,28).

Problemet med oversettelse av Bibelen til minoritetsspråk er at mange av disse språkene har færre ord og tegn enn hovedspråket Mandarin, sier oversetter dr. Yu. Han viser til Rom 3,28 som et eksempel.

Miao-språket har ikke noe ord eller tegn for ’å rettferdiggjøre’ eller 'å gjøre rettferdig'. Derfor må vi omskrive eller finne en annen løsning. Det nærmeste tegnet vi har er et tegn som betyr ’en god person’. Oversettelsen kan da bli: 'Ved troen har du et godt forhold til Gud' eller 'Ved troen blir du godtatt av Gud'. Bibelske begrep som rettferdiggjørelse, nåde, synd og tilgivelse er det svært vanskelig å få en helt nøyaktig oversettelse av. Ofte må man bruke en hel setning for å forklare et viktig bibelsk begrep. Som for eksempel for ordet synd: 'Du har gjort noe du ikke skulle, og derfor må du bære en byrde'. Ordet tilgivelse kan da oversettes: 'Din byrde er tatt fra deg'.