Gå til innhold

6 Herren sa til Kain: «Hvorfor er du harm, og hvorfor ser du ned?

Telefonnummer - bestilling av julekort

I disse dager vil mange finne et vedlegg til Agenda 3:16, Ennå er det håp, Vårt Land, Dagen, Norge IDAG og Korsets Seier fra Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven. I dette vedlegget ligger et bestillingskort for flotte julekort. Dessverre har det sneket seg inn feil i telefonnummer på dette bestillingskortet. Riktig telefonnummer er 47 97 64 70.

Zhang Quan Wei oversetter til Black Yi-språket

22. november 2012.
Oversetter Zhang Quan Wei

Zhang Quan Wei er 43 år gammel. Han er gift og har to voksne barn. Familien kommer fra en Black Yi-landsby nord for Kunming. Zhang tjener 1000 yuan (ca. 980,- nok) i måneden på sitt oversetterarbeid. Familien dyrker korn, poteter og grønnsaker. Han må avbryte oversetterjobben når det skal plantes og høstes inn.

Zhang ble døpt da han var 18 år gammel. Han ble født inn i en kristen familie der både faren og bestefaren var eldste i landsbykirken. Kristen tro kom til landsbyen med en kanadisk misjonær for ca 100 år siden. Den første kirken ble bygd mens bestefaren var en eldste i menigheten. Zhang preker ofte i kirken når han er hjemme i landsbyen.

Zhang fikk sin teologiske utdannelse fra Yunnan teologiske seminar i Kunming i 2001. Etter endt utdannelse begynte han som bibeloversetter til sitt morsmål Black Yi. Han forteller at hans første bok var profeten Jesaja. Når han er hjemme i landsbyen og preker, bruker han oversettelsen til Black Yi. Den beste belønningen min er, sier han, å se hvor glade menneskene i landsbyen blir når de hører Guds ord på sitt eget hjertespråk: Black-Yi.