Gå til innhold

16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Gamle damer, Kina

Foto: Gamle damer, Kina

Vi var slaver før han kom – han har lært oss alt!

16. november 2012.

Samuel Pollard ble født i 1864 i Cornwall, England. Han fikk tidlig et kall til å reise ut som misjonær, og 22 år gammel seilte han ut med retning Shanghai. I begynnelsen møtte han mye motstand og arbeidet hans bar lite frukt. Men etter 6 år snudde det. Det var blant en minoritetsgruppe, kalt Miao i Yunnanprovinsen vest i Kina, at vekkelsen startet.

Miao-folket tilba guder av stein og tre, men de var åpne for evangeliet. Flere og flere blant Miao-folket kom til Pollard og ville lære å lese og høre om evangeliet. Folket hadde ikke et eget skriftspråk, og Pollard måtte utvikle et eget alfabet for dem. Det er i dag kjent som Pollard-skrift eller Pollard-Miao.

Men det var vanskelige tider, og de nye troende ble raskt utsatt for forfølgelse. Også Pollard ble nesten slått til døde. Men han fortsatte arbeidet sitt uten å la seg skremme. Samuel Pollard begynte også å oversette Det nye testamentet til Miao-språket. Det nye testamentet på Miao-språket ble utgitt av British and Foreign Bible Society, i dag Det engelske bibelselskap. Like etter at han var ferdig med oversettelsen, fikk han tyfusfeber og døde, bare 51 år gammel. 1200 sørgende fulgte ham til graven. I 1995 restaurerte de kinesiske myndighetene Pollards grav, og de erklærte gravstedet som et nasjonalt minnesmerke.


Bibler til minoritetsgrupper

Kina har mange minoritetsgrupper, og svært mange av dem venter på å få Bibelen oversatt til sitt språk. I Yunnan-provinsen er 680 000 kristne fra minoritetsgrupper, noe som utgjør hele 85% av registrerte kristne i denne provinsen. 430 000 kristne i denne provinsen venter på å få Bibelen på sitt hjertespråk.

40 000 mongolske kristne venter også i likhet med mange andre.

Fire bibeloversettelser er under arbeid. Det er Wa, Black Yi, White-Li og Mongolsk.