Gå til innhold

8 Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.

Gamle damer, Kina

Foto: Gamle damer, Kina

Vi var slaver før han kom – han har lært oss alt!

16. november 2012.

Samuel Pollard ble født i 1864 i Cornwall, England. Han fikk tidlig et kall til å reise ut som misjonær, og 22 år gammel seilte han ut med retning Shanghai. I begynnelsen møtte han mye motstand og arbeidet hans bar lite frukt. Men etter 6 år snudde det. Det var blant en minoritetsgruppe, kalt Miao i Yunnanprovinsen vest i Kina, at vekkelsen startet.

Miao-folket tilba guder av stein og tre, men de var åpne for evangeliet. Flere og flere blant Miao-folket kom til Pollard og ville lære å lese og høre om evangeliet. Folket hadde ikke et eget skriftspråk, og Pollard måtte utvikle et eget alfabet for dem. Det er i dag kjent som Pollard-skrift eller Pollard-Miao.

Men det var vanskelige tider, og de nye troende ble raskt utsatt for forfølgelse. Også Pollard ble nesten slått til døde. Men han fortsatte arbeidet sitt uten å la seg skremme. Samuel Pollard begynte også å oversette Det nye testamentet til Miao-språket. Det nye testamentet på Miao-språket ble utgitt av British and Foreign Bible Society, i dag Det engelske bibelselskap. Like etter at han var ferdig med oversettelsen, fikk han tyfusfeber og døde, bare 51 år gammel. 1200 sørgende fulgte ham til graven. I 1995 restaurerte de kinesiske myndighetene Pollards grav, og de erklærte gravstedet som et nasjonalt minnesmerke.


Bibler til minoritetsgrupper

Kina har mange minoritetsgrupper, og svært mange av dem venter på å få Bibelen oversatt til sitt språk. I Yunnan-provinsen er 680 000 kristne fra minoritetsgrupper, noe som utgjør hele 85% av registrerte kristne i denne provinsen. 430 000 kristne i denne provinsen venter på å få Bibelen på sitt hjertespråk.

40 000 mongolske kristne venter også i likhet med mange andre.

Fire bibeloversettelser er under arbeid. Det er Wa, Black Yi, White-Li og Mongolsk.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO