Gå til innhold

22 På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og underviste.

Fakta om landene

11. januar 2013.

Kambodsja er et kongedømme med 15 millioner innbyggere. Hovedstaden heter Phnom Penh og nasjonalspråket er Khmer. Landet har ca 30 minoritetsspråk. Hovedreligionen er Buddhismen med ca 85%, forskjellige folkereligioner teller ca 8% og Islam 2%. 1,3% regnes å tilhøre kristen tro.
Ca 73% av befolkningen kan lese og skrive.

Kirkene i Kambodsja
Romersk katolsk kristendom kom til Kambodsja allerede i 1555, mens protestantisk kristendom kom senere med amerikanske misjonærer i 1923. I et land der Buddhistisk religion er statsreligion, har kristen tro utviklet seg sakte. I 1970 var det ca 5000 kristne til sammen, av både katolikker og protestanter. Under Røde-Khmer regimet fra 1975-1993 ble kristen tro nesten utryddet. Men i løpet av de siste 20 årene har antall kristne økt betraktelig. I dag regner man med ca 1,3% kristne i Kambodsja; av dem er 60% såkalte evangeliske kristne, 20,5% katolikker, 17,8% protestanter og 1,7% tilhørende andre kirkesamfunn.

Bibelselskapet i Kambodsja
ble offisielt åpnet i 1968. Men kontoret måtte stenge i 1975 da Røde-Khmer kom til makten. Fra 1975-1993 var det ikke noe bibelarbeid i landet. Men i 1993 fikk Bibelselskapet tillatelse fra myndighetene til å gjenåpne sitt kontor i landet. I dag har Bibelselskapet 12 medarbeidere ved sitt kontor i hovedstaden Phnom Penh. Kristendommen er fortsatt en liten minoritet i Kambodsja, men kirkene er levende og majoriteten av medlemmene er unge.


Litt statistikk om Vietnam

Ifølge de siste data fra den vietnamesiske regjering teller den kristne del av befolkningen ca 8% - fordelt på 7% katolikker og 1% protestanter. Men ifølge kirkens egne kilder teller Den romersk katolske kirke 10% av befolkningen og Protestantene nesten 2%. Vietnam har ca 90 millioner innbyggere.

Den romersk katolske kirken i Vietnam er det fjerde største katolske kirkesamfunn i Asia, etter Filippinene, India og Kina; og antall katolikker er stadig økende. Mange menigheter gjør en stor innsats for å nå minoritetsgrupper, spesielt i sentrale deler av Vietnam.

Antall protestanter har økt betraktelig de seinere årene. Dette gjelder både for den offisielle protestantiske kirken i Vietnam (ECV) og den uregistrerte bevegelsen, som for det meste består av såkalte husmenigheter. Nylig har noen husmenigheter blitt anerkjent av regjeringen. Man regner med at ca 60% av Protestantene hører til etniske minoritetsgrupper.

Med Bibelen som lærebok
I dag finnes det ca 260 000 kristne i Kambodsja. I 1993 da Røde-Khmer måtte gi fra seg makten, var det kun 5000. Kirkene vokster hurtig, og Bibelselskapet har en stor utfordring med å skaffe nok bibler. Mange er også så fattige at de ikke kan kjøpe seg en bibel på egen hånd. I tillegg er analfabetismen stor, og mange er således forhindret i å lese Bibelen på egenhånd. Men mange steder er det startet leseklasser der Bibelen brukes som lærebok.

Bibelselskapet har nettopp levert Khmer-bibler til en landsbymenighet på over 100 mennesker øst i Kambodsja. Mange av medlemmene i menigheten kan verken lese eller skrive. Etter gudstjenesten blir det gitt leseundervisning, og det er Bibelen som er læreboka. Det er mange i alle aldre som kommer til undervisningen, men det er spesielt mange unge kvinner som på denne måten for første gang får anledning til å lære å lese på sitt eget språk.

Bibelselskapet har en stor utfordring i å bekjempe analfabetismen derfor arbeider Bibelselskapet nå med å utgi lettleste bibeldeler som kan egne seg til leseopplæring.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO