Gå til innhold

13 Salig er den som finner Visdommen
og vinner forstand!

Arun Sok Nhep

Foto: Arun Sok Nhep

Det glemte løftet

11. januar 2013.

I forbindelse med Bibeldagen 2013 kommer Arun Sok Nhep til Norge.

Dette er hans bakgrunn og historie:

Arun ble født i Phnom Penh i Kambodsja i 1957. Han har to brødre og tre søstre. Arun var en tenåring da krigen i Vietnam også nådde Kambodsja. Han fulgte faren inn i hæren.
Hans yngre bror ble som ung en kristen, og han brakte foreldrene og broren til Bethel-kirken. Men Arun ville ikke ha noe å gjøre med den ’nye troen’ som han betraktet som vestlig. Kristendom var forbundet med støtte til den amerikanske okkupasjonsmakten. Han var rasende over broren og foreldrenes svik mot deres nasjonale, buddhistiske religion.

Kristen tro
Men en dag før jul ble Aruns beste venn drept av Røde Khmer, og da begynte Arun å tenke over hvor skjørt livet var; og en tid etter denne hendelsen tok han opp farens bibel og begynte å bla, tilfeldig, egentlig uten mål og mening. Men Ordet var mektig, særlig gjorde begynnelsen av 1. Mos og Johannes-evangeliet inntrykk på ham. Noen dager etter var det bønnemøte hjemme hos Arun, og han ba pastoren om å be for ham. Arun mottok Jesus i 1974 som sin herre og frelser. Det var noen måneder før kommunistene kom til makten.

Flukt og fengsling
I april 1975 stormet Røde-Khmer Phnom Penh og tvang alle familiene til å dra tilbake til landsbyene de opprinnelig kom fra. Arun og familien ble også tvunget til å flykte. Det var en masseexodus. Seks uker senere nådde Arun og familien hans hjemme-provinsen Svay Rieng i sørøst Kambodsja. Arun skjønte at han som tidligere soldat var i fare for å bli arrestert, så han flyktet over grensen til Vietnam. Men i Vietnam hadde kommunistene tatt makten kort tid etter at Røde-Khmer hadde kommet til makten i Kambodsja. Det var som å flykte fra asken til ilden. Han planla å flykte videre til Thailand via Laos. Men på grensen til Laos ble han arrestert. Det var mens han satt i fengslet i Vietnam, at Arun avga et løfte. Om Gud fikk han ut av fengselet, ville han vende tilbake til sitt fedreland og tjene sitt folk i sørøst Asia. I fengselet lærte han seg også vietnamesisk. Arun var langt nede mens han satt fengslet, men han ble kjent med en annen innsatt i fengselet som var kristen. Denne fangen hadde en bibel på vietnamesisk. Slik fikk Arun mulighet til å lære seg vietnamesisk og lese i Bibelen. Det var spesielt historien om Josef som satt fange i Egypt som ble veldig sterk for ham (1 Mos 39-40).

Til Frankrike
Etter to og et halvt år på flukt og i fengsel både i Vietnam og i Laos, nådde Arun Frankrike via Thailand i 1977. En tredjedel av Kambodsjas innbyggere, 2 millioner mennesker, var døde i løpet av denne mørke epoken av landets historie. I Paris fant han en kambodsjansk kirke, begynte på bibelskole og giftet seg. I 12 år var han så prest i en kambodsjansk kirke nord i Frankrike.
Mens Arun var i Frankrike, fikk han vite at faren var blitt drept av Røde-Khmer, mens moren hadde klart å flykte til Kanada. Senere ble Kambodsja invadert av den vietnamesiske hær, og Røde- Khmer ble slått. Fredssamtaler ble begynt, og i 1993 ble det holdt demokratiske valg i Kambodsja.

Bibeloversettelse
Samtidig som Arun kom seg til Frankrike, var en bibeloversetter også på vei dit fra Kambodsja. Han hadde vært en av fem bibeloversettere som hadde oversatt Det nye testamente til Khmer, nasjonalspråket i Kambodsja. De hadde arbeidet med oversettelsen i sju år og hadde gjort ferdig hele Det nye testamentet da Røde-Khmer fant dem i 1975. De andre fire oversetterne ble drept og manuskriptet tatt. Det var bare denne ene bibeloversetteren som hadde klart å berge seg unna. Han dro til Det franske bibelselskap med fem kapitler av Matteus-evangeliet som han hadde klart å smugle med seg. Bibelselskapet i Frankrike ønsket å fortsette bibeloversettelsen som var blitt stoppet, og Arun ble spurt om å være med.

Tilbake til Kambodsja
Slik gikk det til at Arun etter mange år vendte tilbake til Kambodsja for å oversette Bibelen til Khmer. Han er nå leder for bibelarbeidet i hele regionen, Kambodsja, Vietnam, Myanmar og Laos. ’I løpet av mange år klarte jeg ikke å dra til Vietnam’, sier han. ’Jeg hadde trauma etter tiden i fengsel der. Men så bestemte jeg meg for å dra, for å kurere redselen. Jeg sa til Gud at hvis du gir meg Vietnam som arbeidsplass for å spre Guds ord, så skal jeg gjøre mitt beste for å tjene folket der’. Som leder av bibelarbeidet i sørøst Asia, sier han at han tror at hans flukt og fengselsopphold var en forberedelse til den jobben han nå har.

’Jeg har lært hvordan Gud har kunnet bruke denne vanskelige perioden i livet mitt – hvordan lidelse og vanskeligheter senere kan bli brukt til Guds rikes fremme’. Arun legger hånden på Khmer bibelen som han har vært med på å oversette og produsere og fortsetter: ’Den vanskelige perioden i livet mitt’, sier han, ’har blitt en personlig mulighet – en mulighet til å spre Guds ord. Det løftet jeg ga til Gud i fengselet i Vietnam, er nøyaktig det arbeidet jeg gjør i dag’.

Reiseprogram for Arun Sok Nhep

Tirsdag 22. januar: Samling for menighetsledere fra Kambodsja, Vietnam, Laos, Tailand og Burma & Bibeldagssamling for bibelkontakter og bibelvenner

Onsdag 23. januar: Møte i Ski nye kirke

Torsdag 24. januar: Møte med prester og pastorer i Porsgrunn & Møte på Bibelskolen i Grimstad

Fredag 25. Januar: Ansgar teologsiek høyskole & ungdomsmøte i Sandnes pinsemenighet

Søndag 27. januar: Gudstjeneste i Sandnes kirke & Bibeldagsmøte i Hundvåg kirke

Mandag 28.januar: Åpent møte på Misjonshøyskolen ”Bible translation and Bible distribution in Indochina.”

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO