Gå til innhold

22 På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og underviste.

Oversettelse under forfølgelse

11. januar 2013.

I 1971 samlet en gruppe prester seg. De bestemte seg for å bringe Guds ord til deres eget folk på deres eget språk. Uten mange hjelpemidler oversatte de Salmenes bok fra fransk til vietnamesisk.

Oversettelsesarbeidet støtte på mange vanskeligheter underveis: Prestene hadde sitt daglige arbeid i de lokale kirkene, og de hadde ikke mye tid til oversetterarbeidet. I tillegg fikk de liten eller ingen støtte fra Den katolske liturgikomiteen. Oversettergruppen brukte sine ferier til arbeidet. De møttes og arbeidet i forskjellige klostre, som Chau Son klosteret i Dalat og klostrene Mai Khoi og Franxico i Sai Gon. Samtidig som oversetterarbeidet pågikk, forsøkte de å overbevise sine ledere om viktigheten av det de holdt på med – å gi sitt folk Guds ord på deres eget språk. De fikk etter hvert liturgikomiteens velsignelse og økonomisk støtte, og prestegruppen kunne gi ut den første liturgibok på vietnamesisk. Boken ble snart veldig populær, og ble snart tatt i bruk av katolske prester.

Da Bibelselskapet i Vietnam arrangerte et oversetterseminar i Dalat i 1974, kunne prestegruppen vise fram sitt oversetterarbeid. Seminaret ble ledet av oversetterkonsulenter fra De forente bibelselskaper (UBS), og både katolske og protestantiske kirkeledere var til stede. Det ble dannet en felleskristen komité som hadde som målsetning å oversette Bibelen til moderne vietnamesisk.

Da vietnamkrigen kom til en slutt i april 1975 med kommunistenes seier, ble oversetterarbeidet avbrutt. Både katolikker og protestanter ble utsatt for store restriksjoner og forfølgelse fra den nye styresmakten. Arbeidet fortsatte imidlertid i all hemmelighet i Mai Khoi klosteret, men oversetterne ble oppdaget på sommeren i 1977 av kommunistiske offiserer da noen prester brakte nytrykte bibler til klosteret. Prestene ble arrestert og biblene beslaglagt. Den verste forfølgelsen av kristne var i årene som fulgte, fra 1978-1981. Og mange av prestene i oversetterkomiteen fikk fengselsstraffer fra 2-9 år. Alle deres møtesteder ble lukket og alt trykkeutstyr beslaglagt.

Fra 1981 forbedret situasjonen seg for de kristne, og det ble lempet på restriksjonene. Oversetterteamet tok opp arbeidet sitt igjen. I 1985 ble den nye oversettelsen av Det nye testamentet ferdig. Like etterpå startet arbeidet med Det gamle testamentet. Med økonomiske støtte fra UBS ble Bibelen på moderne vietnamesisk utgitt i 1993.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO