Gå til innhold

13 Er noen av dere vis og forstandig? Da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av den ydmykhet som visdommen gir.

Bibelgaven i Ecuador - del 1: Der hvor det hele begynte

06. august 2013.

Det faller i min lodd som bibelmisjonsleder å besøke bibelarbeidet på mange steder rundt om i verden. Vanligvis blir det et kort besøk, et viktig møte med mennesker som er glade i Bibelen og en presentasjon av hvorfor nettopp dette arbeidet er så viktig.

Bernt G. Olsen er leder for bibelmisjonsavdelingen i Det Norske Bibelselskap og ansvarlig for Bibelgaven. Han var misjonær i Ecuador fra 1985 til 1993 som utsending for Normisjon og var bosatt i Canjardalen. Da han og familien kom hjem til Norge var Sovjetunionen gått i oppløsning og det var behov for rådgivere med økonomisk bakgrunn for å veilede nye bibelselskap under oppbygging. Dette ledet siden til ansettelse i Bibelselskapet fra år 2000.

Denne gangen var det annerledes. Jeg kom tilbake der hvor jeg begynte – som misjonær i Canjar i Ecuador for 28 år siden. Av våre fem barn, er fire født i Ecuador, og de har dobbelt statsborgerskap. Derfor er jeg på ingen måte nøytral i min vurdering av nettopp arbeidet i dette landet.

Den gangen jeg arbeidet i Canjar, hadde jeg liten kontakt med arbeidslag utenfor den lutherske kirken jeg arbeidet i. I dag møter jeg representanter for de fleste kirkesamfunn i mitt arbeid med Bibelen. Og mens vi den gangen forholdt oss til noen få hundre kristne, er det i dag mange tusen i bygdelagene i Canjar, og fremdeles kommer nye mennesker til tro. For et par år siden, da vi innviet den nye bibeloversettelsen til quichua, gikk mange tusen kristne, fra mange kirkesamfunn, i tog hele åtte kilometer; og selve toget var over to km langt.

Da Santalmisjonen (nå Normisjon) startet sitt arbeid i landet i 1968, var det ingen evangeliske indianere i Canjar. Frykten for utlendingene var stor, og de første evangeliske kristne ble forfulgt; ja, den første ble drept for sin tros skyld. Etter hvert åpnet menneskene seg, ikke minst takket være norske jordmødre som sørget for at både mor og barn overlevde de ofte vanskelige fødslene. En klinikk ga mange hjelp for ulike sykdommer og plager. Tidligere var det få som brydde seg om indianerne. Men de fikk mer – de fikk også Guds ord formidlet av kristne som levde et integrert liv – kjærlighetsgjerninger i følge med Guds ord.

Nå, mange år senere, kan vi se hvordan dette arbeidet ble roten til et mangfold av ulike menigheter og en grunnleggende endring av hele samfunnet. Indianerne, de som alltid var på bunnen av samfunnet, vet nå at de er like mye verdt som andre mennesker, selv om de kanskje ikke snakker like godt spansk som makteliten. Ytre sett er også mye forandret. De har fått elektrisk lys, mobiltelefoner og internett, og sammen med gode veier gjør dette at de ikke lenger er isolert fra storsamfunnet.

Men ikke alt er bare positivt. Det er strid i menighetene, og noen har trukket seg ut på grunn av uvennskap med andre. Mangelen på arbeid har gjort at mange har utvandret til USA, de fleste uten papirer. Mange barn har blitt igjen hos besteforeldre, tanter og onkler, eller hos helt tilfeldige personer. Mange har ikke sett sine foreldre på 10–20 år. Besteforeldrene, som ikke har noen utdanning selv, klarer ofte ikke å oppdra barna på en god måte. Noen får stoffproblemer, mens andre havner i ungdomsbander eller får problemer på annen måte.

I dette landskapet føles det godt å være med på å gi folket en helt ny bibel på deres eget språk. Men en oversettelse kan ikke stå alene, den må følges av opplæring i å lese dette nye skriftspråket. For mennesker som aldri har fått morsmålsundervisning, er det ikke lett å lese sitt eget språk. De unge leser etter hvert godt spansk, men sitt eget morsmål har de bare i liten grad benyttet skriftlig. Derfor er det viktig at Bibelselskapet nå setter i gang programmer som kombinerer leseopplæring med bibelundervisning.

Dette er en bygd, en provins og et land som har endret seg mye i løpet av de siste 25 årene. Og Bibelen spiller en viktig rolle i de endringene som har skjedd i dette området. Bibelens innflytelse vil også være avgjørende for hvordan dette samfunnet vil se ut 25 år fra nå.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO