Gå til innhold

13 Er noen av dere vis og forstandig? Da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av den ydmykhet som visdommen gir.

Foto:

Bibelgaven i Ecuador - del 2: Bibelselskapet i Ecuador - liten stab med stort arbeid

06. august 2013.

Det er bare tre år siden at det ble etablert et nytt bibelselskap i Ecuador, med god hjelp fra Norge. Men allerede er salget av bibler større enn hva det er i Norge i et normalår. I et land med store sosiale forskjeller har det vært naturlig å starte opp med prosjekter som gir mennesker hjelp til å mestre livene sine.

Det er i dag bare tre fast ansatte ved kontoret til Bibelselskapet i Quito – i tillegg til sjefen som begynte i jobben 1. mars. De tre er: Nataly Sarzosa, regnskapsansvarlig, Jimmy Gordón, prosjektansvarlig og Richard Santamaria, distribusjonsansvarlig. Bibelselskapet tar en prat med de tre for å høre om hva de ser som sine største utfordringer i dette søramerikanske landet med cirka 13 millioner innbyggere.

«Det er stor interesse for Bibelen i Ecuador», forteller Richard. «I fjor solgte vi omtrent 105 000 bibler, i tillegg kommer salget fra en del andre aktører», sier han.

«Det er en stor utfordring for oss å kunne selge Bibelen så rimelig som mulig. Vi er avhengige av å tjene noe penger på salget for å kunne dekke våre kostnader, men samtidig er det svært mange som ikke er i stand til å betale det en bibel koster her», forteller han.

«Men», sier Jimmy, « vi har vært så heldige å få støtte fra flere andre bibelselskap disse årene vi nå har drevet arbeid, både fra USA, England og Norge. Dette gjør det mulig å selge noen utgaver billig, eller å gi dem vekk som del av prosjektene. Akkurat nå er vi i ferd med å starte opp et prosjekt mot vold i hjemmet – det er et kjempestort problem i hele Latin-Amerika. Vi bruker tekster fra Bibelen for å gi undervisning om dette – og vi ser at det virker! Vi starter nå opp i et område i storbyen Guayaquil som er kjent for mye vold – la Isla Trinitaria.

I det samme området arbeider vi også med et barneprosjekt. Det er mange barn som er forlatt – overlatt til seg selv, og som er redde for alle voksne. Vi gir kirkene materiell som hjelper dem å komme i kontakt med barna – og det er flott å se hvordan dette gir håp hos en del av dem.

Sist vi var der, ble vi stoppet av ei ung jente. Hun spurte om vi var fra Bibelselskapet. Presten i hennes menighet som ligger lenger ut enn der vi hadde vært, ønsket også hjelp. Kunne vi hjelpe også dem? «Dette er områder som er så farlige at vi ikke kan reise inn der alene – vi må møtes av noen som er kjent i området», forteller han.

«Ellers opplever vi at vi har fått til et godt samarbeid med Den katolske kirke mange steder. Opplegget «Lectio Divina» har blitt meget godt tatt i mot, og dette er et bibelstudieopplegg spesielt beregnet på ungdom. Det er nå mange som bruker dette fast i ulike deler av landet. Opplegget er faktisk blitt så populært at en rekke evangeliske kirker også ønsker å ta det i bruk – det er uvanlig her hos oss. Vi som er ansatt her, er alle fra evangeliske kirker, men vi lærer å respektere de forskjellige kirkesamfunnene. Blant annet ser vi at Den katolske kirke særlig er opptatt av å få komplette bibler, ikke bare NT», avslutter han.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO