Gå til innhold

8 Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.

Foto:

Bibelgaven i Ecuador - del 3: Mushuk Kawsay - Indianernes egen skole i Canjar

06. august 2013.

Med en klar erkjennelse av at utdanning er nøkkelen til et bedre liv, startet indianerne sin egen trespråklige skole i Canjar, med undervisning på indianerspråket quichua, spansk og engelsk.

«Det var de kristne indianerne selv som tok initiativ til å danne en egen kristen skole i Tambo», forteller Rafael Allaico, rektor ved skolen. De overtok en tomt med noen gamle bygninger som siden er pusset opp og til dels helt fornyet, med god hjelp av Normisjon fra Norge.

«Det har skjedd store endringer i dette samfunnet de senere årene», forteller han. «Tenk på oss som inntil nylig bare drev våre små jordflekker ute på bygda – nå har en av våre egne blitt varaordfører – og det til og med en kvinne!» For en nordmann er det kanskje ikke så spesielt, men når man vet hvor undertrykket indianerne har vært de siste 500 år, og spesielt hvor svak posisjon kvinnene har hatt, er dette en lang vei.

«Nå får vi støtte fra staten til det meste av lønningene», forteller Rafael. «Men vi er oss meget bevisst vår kristne egenart, og det er en stor utfordring med de endringene som finner sted i samfunnet. Vi ønsker at alle elevene her skal få grundig bibelopplæring, og vi har ansatt en lærer (prest) som har fått ansvaret for dette. Men til dette trenger vi bibler – kan dere hjelpe oss?» spør han. «Vi ønsker så gjerne at også foreldrene skal få en bibel på quichua».

Skolen Mushuk Kawsay er språklig radikal. Det undervises både på indianernes eget språk quichua, men også på spansk som alle må kunne for å kunne fungere i storsamfunnet. Og så ønsker de at elevene også skal kunne engelsk. Kunnskap om språk er en nøkkel til å komme seg fram også i dette samfunnet.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO