Gå til innhold

22 På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og underviste.

Generalsekretæren har ordet

08. august 2013.

«Hva skjer når noen åpner Bibelen og leser den med nye øyne? Fortellingen om Bibelselskapet er også fortellingen om troen som kommer av den åpne Bibelen.»

Generalsekretæren Ingeborg Mongstad-Kvammen«Kirkeledere forteller oss at selv om det er mangel på alt fra mat til medisin, trenger det syriske folk mer enn noen gang Den hellige skrift!» Dette sier min kollega George i Syria. Videre sier han at «vi er glade for å tjene Herren i disse vanskelige tider, og når vi har mulighet til å prate med venner rundt om i landet, takker de oss for biblene vi har klart å sende dem.» I 2012 har Bibelselskapet i Syria distribuert flere bibler og bibeldeler enn noen gang tidligere. Etterspørselen er også mye større enn den tidligere har vært. George sier at bibler er den beste gaven han kan gi sitt folk.

Bibelselskapets arbeid i Norge startet for nær 200 år siden ut ifra samme motivasjon som George har for arbeidet i Syria. Vi ville gi vårt folk den beste gaven vi kunne tenke oss. I 1816 var det langt mellom hver bibel. Enkelte steder eide gjennomsnittlig hver fjerde husstand en bibel. I nesten halvparten av prestegjeldene var skolen og lærerne helt uten bibler. Å utgi en egen norsk bibel, slik at boken kunne bli åpnet for flest mulig, ble derfor sentralt for Bibelselskapet. I 1904 kom den første bibeloversettelsen på norsk. Tre bibeloversettelser senere er det fortsatt vårt ønske å åpne Bibelen for flest mulig. Hvorfor? Fordi Bibelen er en bok som forandrer enkeltmennesker og nasjoner. Det er en bok som viser oss den sanne vei til Gud, som gir frelse og frigjøring og som utfordrer til tjeneste.

I 2011 ble stiftelsene Bibelselskapet og Verbum slått sammen. To var blitt til én. Vi har derfor brukt 2012 til å arbeide med hvem vi er, hvordan vi skal fremstå, hvilke fortellinger vi skal fortelle om Bibelselskapet, og hvordan dette visuelt skal fremstilles. Den anerkjente designeren Åsmund Sand har vært vår konsulent i denne prosessen. Vi har arbeidet med vårt redaksjonelle uttrykk både i magasiner, kataloger og på nettsider. De to korte fortellingene du akkurat leste, er eksempler på fortellinger om hvorfor vi er her og trengs i kirke og samfunn.

Hva skjer når noen åpner Bibelen og leser den med nye øyne? Fortellingen om Bibelselskapet er også fortellingen om troen som kommer av den åpne Bibelen, troen som spirer og gror og som fører til livsendring.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO