Gå til innhold

13 Er noen av dere vis og forstandig? Da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av den ydmykhet som visdommen gir.

Telefonnummer - bestilling av julekort

I disse dager vil mange finne et vedlegg til Agenda 3:16, Ennå er det håp, Vårt Land, Dagen, Norge IDAG og Korsets Seier fra Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven. I dette vedlegget ligger et bestillingskort for flotte julekort. Dessverre har det sneket seg inn feil i telefonnummer på dette bestillingskortet. Riktig telefonnummer er 47 97 64 70.
56 studenter fra Cuba, Mexico, Venezuela og Brasil har avsluttet et månedskurs ved pinsevennenes senter for misjonærtrening utenfor byen Santiago på Cuba, og får hver sin studiebibel i gave. De færreste studenter og pastorer på Cuba får tak i en slik bibel. Bibelselskapet arbeider for at flere studenter og pastorer på Cuba skal få sin egen studiebibel. Tatt av: Dag K. Smemo

Foto: 56 studenter fra Cuba, Mexico, Venezuela og Brasil har avsluttet et månedskurs ved pinsevennenes senter for misjonærtrening utenfor byen Santiago på Cuba, og får hver sin studiebibel i gave. De færreste studenter og pastorer på Cuba får tak i en slik bibel. Bibelselskapet arbeider for at flere studenter og pastorer på Cuba skal få sin egen studiebibel. Tatt av: Dag K. Smemo

Bibeldagen 2014: En million bibler til Cuba

03. desember 2013. Bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen

Det er sterk lengsel etter Bibelen på Cuba, men stor mangel på bibler. Kirkene selv anslår mangelen til å være rundt 950 000 bibler. Det Norske Bibelselskap har derfor gått sammen med andre bibelselskaper om et stort løft: En million bibler til Cuba.

De innsamlede gavene under Bibeldagen 2014 (15.-16. februar) skal gå til:
  • Barnebibler til barn i skolealder
  • Bibler til tenåringer og unge voksne
  • Bibler til nye kristne
  • Bibler til innsatte i fengsler
  • Studiebibler til studenter og pastorer

 

Barn i en pinsemenighet i Havana har fått bibler av Bibelselskapet., Foto: Dag K. Smemo
Barn i en pinsemenighet i Havana har fått bibler av Bibelselskapet.
Dag K. Smemo