Gå til innhold

16 Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger.

SAT-7 et talerør for forsoning i Libanon

11. januar 2013.

Det koordinerte bombeattentatet i Beirut i oktober 2012 rettet mot Wissim al-Hassan, som var leder av den libanesiske etterretningstjenesten, har skapt uro i Libanon etter fire relativt rolige år.

Bombingen fant sted i det tett befolkede og overveldende kristne kvarteret Ashrafiye, ikke langt fra Beiruts sentrum. Hassan og sju andre døde. I SAT-7 er de takknemlige for at ingen av deres medarbeidere i Libanon ble rammet, og at studioet er intakt. Naji Daoud som er leder av kontoret til SAT-7 i Libanon sier:

Libaneserne står ved et vendepunkt … og det er viktig for oss som arbeider i SAT-7 å spille en rolle som forvaltere av forsoning, fred, samhold og håp. Vi ber for sikkerheten til våres ansatte. Vi ber om å kunne sende uten avbrytelser i denne vanskelige tiden for Libanon. Vi ber for Libanon, Syria og hele Midtøsten. I tidens fylde vil Gud endre denne delen av verden. Inntil da må vi trofast leve slik Han har sagt oss. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom (2 Tim 1,7).

Hva er SAT-7?
SAT-7 er en kristen TV-kanal som sender til kristne i Midtøsten og Nord- Afrika. Mange av programmene er bibelbaserte programmer. Kanalen sender døgnet rundt på 5 kanaler på 3 hovedspråk: arabisk, farsi og tyrkisk. Mellom 10-12 millioner ser regelmessig på kanalens sendinger. Kanalen er en viktig stemme for det kristne, arabiske mindretallet i denne regionen.

Gjennom Bibelselskapet kan man støtte SAT-7. Er du interessert i denne viktige givertjenesten, ta kontakt på ret@bibel.no eller 22 93 27 32.