Gå til innhold

17 Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.
Jeg forteller fortsatt om dine under.

Ramchandra Singh med Det nye testamentet på malpaharia (foto: Normisjon)

Foto: Ramchandra Singh med Det nye testamentet på malpaharia (foto: Normisjon)

Indisk minoritet har fått Bibelen på sitt eget språk

15. oktober 2013.

Denne høsten får malpahari-folket i India endelig Det nye testamentet på sitt eget språk. Oversetteren Ramchandra Singh har stått sentralt i arbeidet, og har hatt Normisjon og Bibelselskapet i Norge som viktige støttespillere.

Singh har arbeidet med oversettelsen i mange år. Han skriver for hånd, og har brukt sin sirlige håndskrift når han har arbeidet med oversettelsen av Bibelen.

Malpahari-folket teller i dag cirka hundre tusen personer. De var et stolt folkeslag for noen hundre år siden, men etter at jungelen de bodde i mange steder har blitt hogd ned, har malpahariene lav status i det indiske samfunnet. Det nye testamentet er det første større litterære verket som er utgitt på deres eget språk. 14. september ble tre tusen testamenter levert fra trykkeriet.

Utfordrende arbeid
Fordi det har vært vanskelig å overføre språket til dataprogrammene som vanligvis brukes ved bibeloversettelser, har oversetterarbeidet blitt langt og krevende. Ramchandra Singh var den første i sitt område som ble kristen, og har ivret for å sette i gang oversettelsesarbeidet i regi av den lutherske kirken, NELC gjennom prosjektet Radio Dumka. I radioredaksjonen er det evangelister som snakker på radioen og som også reiser ut i landsbyene for å møte lytterne ansikt til ansikt. Det er i dette arbeidet den nye oversettelsen vil være til hjelp.

Betyr mye kulturelt
Oddvar Holmedahl, som er Normisjons landansvarlige for India påpeker at evangelistene nå kan ha med seg Det nye testamentet og lære lytterne av radioen til selv å lese hva som står i Bibelen.
- Det nye testamentet vil bety mye for folkets kultur. Hvor mye det vil bli lest, avhenger av at barna får gå på skole og lære å lese. Men nå kan de endelig lese Guds ord på sitt eget morsmål høyt i sine egne gudstjenester. Det er fantastisk, sier Holmedal.
Radio Dumka markerte den nye oversettelsen med et festarrangement 6. oktober.
- Vi takker Gud for denne store gaven og dette arbeidet som er lagt ned for hele samfunnet vårt, sier direktør i Radio Dumka, Lucia Tudu. Han takker for den økonomiske og personlige støtten hans folk har fått fra Normisjon og Bibelselskapet i Norge for å fullføre oversettelsen.

KPK

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO