Gå til innhold

1 Visdommen har bygd seg hus
og hugget til sine sju søyler.

Pastor Eddy Gonzales

Foto: Pastor Eddy Gonzales

- Jeg roper og ber til Gud om

06. januar 2014.

- Jeg skulle ønske at jeg i det minste hadde et nytestamente å gi til alle de nye kristne i menigheten min. Jeg roper og ber til Gud om å få bibler.

EDDY GONZALES DEL RIO (43) er pastor i en baptistkirke i nærheten av byen Santiago. Tallet på kristne øker sterkt,men det er få som har sin egen bibel. I kirken til Eddy har de ikke engang nok bibler til de nye medlemmene.

- I går kom det seks hundre mennesker til gudstjeneste i kirken vår,og 27 nye gav seg over til Gud. Men vi hadde ingen bibler å gi dem.

Den sterke kirkeveksten er hovedgrunnen til at behovet for bibler er så enormt.Bare i den østlige baptistkirken blir det dannet 35 nye menigheter i året,og flere enn 70 000 barn går på søndagsskole i kirkesamfunnet. Behovet for bibelopplæring er enormt.

Eddy er også rektor ved pastorseminaret til den østlige baptistkirken på Cuba.Den sterke kirkeveksten gjør at pastorseminaret blir stadig viktigere.

- Undervisning i Bibelen er nødvendig for å hindre at det sprer seg svermeri og vranglære i kirkene våre. Det er mye religionsblanding og spiritisme på Cuba,så det er viktig at pastorene våre kan stå imot dette.

Ved seminaret er det 180 studenter.Av dem går 49 på den fireårige pastorutdanningen, mens 76 går på misjonærutdanning for å plante nye kirker på Cuba og i andre land. I tillegg følger over seks hundre studenter kurs gjennom fjernundervisning.

- Vi starter nå opp 35 undervisningssentre rundt om i landet.Mange av studentene våre er i tjeneste i kirken,og mange er pastor ved siden av annet arbeid. De har ikke tid til å reise hit mange uker i strekk,derfor må vi ut i distriktene og undervise dem.

Eddy viser oss biblioteket ved pastorseminaret, men beklager at det er så lite.

- Å få tak i bibler og andre bøker er det største problemet vårt. Det er ingen skikkelige bokhandlere her,og i alle fall ingen kristne. Mange av bøkene våre er utdaterte og gamle. De bøkene vi har, brukes så mye at de blir helt utslitt. Og det dårlige internettsambandet på Cuba gjør det umulig å laste ned lærebøker fra internett.

- Her har vi hverken smal- eller bredbånd, sier Eddy med et oppgitt smil.

- Datamaskiner er også veldig dyre. Det er vanlig å tjene 20-30 dollar i måneden på Cuba,og når en datamaskin koster over 500 dollar,sier det seg selv at det er umulig å kjøpe en. Selv det å kjøpe en bibel for én dollar er vanskelig for en cubansk familie som sliter med å få pengene til å strekke til.

Han ønsker seg flere bibler og lærebøker på spansk til biblioteket. Også bøker med grunntekstene til Bibelen på gresk og hebraisk, og hjelpelitteratur til disse,er kjærkomne. Han avslutter med en oppfordring til kristne i andre land:

- Om fem år kan ting være helt annerledes. Det er nå vi må gi folk Guds Ord i hendene!

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO