Gå til innhold

13 Er noen av dere vis og forstandig? Da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av den ydmykhet som visdommen gir.

<strong>Bibeldagen 2014:</strong>&nbsp;&laquo;En million bibler til Cuba&raquo;.&nbsp;Foto: Dag Kj&aelig;r Smemo<br /> <a href="~/link.aspx?_id=4B3361152A39469A955B9B99016038DB&amp;_z=z" target="_blank">Last ned Word-dokumenter og bilder i h&oslash;y oppl&oslash;sning</a> (egnet til trykk).

Foto: Bibeldagen 2014: «En million bibler til Cuba». Foto: Dag Kjær Smemo
Last ned Word-dokumenter og bilder i høy oppløsning (egnet til trykk).

- Dere kan få tak i Bibelen overalt – det kan ikke vi

07. januar 2014. Tekst: Bernt G. Olsen / Foto: Dag Kjær Smemo

Rhode Peña (50) er leder for barnearbeidet i den østlige baptistkirken på Cuba. Hun forteller om et barnearbeid i sterk vekst. Dette er situasjonen over hele landet.

- Den største utfordringen vår er mangelen på materiell, særlig på bibler. I arbeidet vårt er vi opptatt av at barna skal bli kjent med Bibelen så tidlig som mulig. På søndagsskolen ønsker vi derfor at alle skal ha sin egen bibel. Men mange av barna har ikke sin egen bibel, så de må låne en av foreldre, besteforeldre eller noen andre de kjenner.

Kirken har laget en bibelkonkurranse for barn fra 6 til 11 år, og den gjennomføres i alle distriktene til baptistkirken. Premien er at de ti beste fra hvert distrikt får komme på en leir, hvor de igjen kårer de tre beste i landet.

- 40 prosent av barna på søndagsskolene våre kommer fra hjem hvor foreldrene ikke er kristne. Og barna er ivrige til å dele det de har lært med andre. De deltar aktivt og deler budskapet med både foreldre og andre voksne, sier Rhode.

Utdanningssystemet på Cuba er godt. Utdanningen er obligatorisk fra 0 til 18 år, så det er ingen analfabetisme; alle lærer å lese og skrive. Men det er få bibler å få tak i.

- Cuba har mange bøker, men få bibler. Vi trenger flere bibler for å kunne undervise barna.

- Hva vil du si til kristne i Norge?

- Dere har det store privilegiet at dere kan få tak i Bibelen overalt – slik er det ikke hos oss. Vi trenger deres hjelp til å bygge en ny generasjon på Cuba.


Nynorsk:

- De kan få tak i Bibelen overalt – det kan ikkje vi

Rhode Peña (50) er leiar for barnearbeidet i den austlege baptistkyrkja på Cuba. Ho fortel om eit barnearbeid i sterk vekst. Dette er situasjonen over heile landet.

- Den største utfordringa vår er mangelen på materiell, særleg på biblar. I arbeidet vårt er vi opptekne av at borna skal bli kjende med Bibelen så tidleg som mogleg. På sundagsskulen ynskjer vi difor at alle skal ha sin eigen bibel. Men mange av borna har ikkje sin eigen bibel, såg dei må låne ein av foreldre, besteforeldre eller andre dei kjenner.

Kyrkja har laga ein bibelkonkurranse for born frå 6 til 11 år, og denne blir gjennomført i alle distrikta til baptistkyrkja. Premien er at dei ti beste frå kvart distrikt får kome på ein leir, der dei kårar dei tre beste i landet.

- 40 prosent av borna på sundagsskulane våre kjem frå heimar der foreldra ikkje er kristne. Og borna er ivrige til å dele det dei har lært med andre. Dei deltek aktivt og deler bodskapen med både foreldre og andre vaksne, seier Rhode.

Utdanningssystemet på Cuba er godt. Utdanninga er obligatorisk frå 0 til 18 år, så det er ingen analfabetisme; alle lærer å lese og skrive. Men det er få biblar å få tak i.

- Cuba har mange bøker, men få biblar. Vi treng fleire biblar for å kunne undervise borna.

- Kva vil du seie til kristne i Noreg?

- De har det store privilegiet at de kan få tak i Bibelen overalt – slik er det ikkje hos oss. Vi treng hjelp av dykk til å byggje ein ny generasjon på Cuba.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO