Gå til innhold

15 Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Han svarte: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø lammene mine!»

Bibelutdeling i Egypt: To prester fra den koptiske kirken deler ut illustrerte barnebibler i en skoleklasse i en kristen landsby. Det egyptiske bibelselskapet og kirken samarbeider om å dele ut bibler til over 100 000 barn hvert år. På Bibeldagen 2015 kan norske givere være med og støtte dette arbeidet.

Foto: Bibelutdeling i Egypt: To prester fra den koptiske kirken deler ut illustrerte barnebibler i en skoleklasse i en kristen landsby. Det egyptiske bibelselskapet og kirken samarbeider om å dele ut bibler til over 100 000 barn hvert år. På Bibeldagen 2015 kan norske givere være med og støtte dette arbeidet.

Bibeldagen 2015: Bibler til Egypt

04. desember 2014.

De 12 millioner kristne i Egypt lever under hardt press. Samtidig opplever den gamle koptiske kirken en bibelvekkelse. På Bibeldagen 2015 kan vi gi kristne i Egypt en håndsrekning og støtte det viktige arbeidet som Det egyptiske bibelselskapet driver.

De innsamlede gavene under Bibeldagen 2015 skal gå til:

  • bibelutdeling til barn i skoler og kirker
  • leseopplæring med Bibelen for voksne
  • å gjøre Bibelen tilgjengelig i bibelbutikker over hele Egypt
  • bibler til bibelstudiegrupper i den koptiske kirken

Les mer om Bibeldagen 2015