Gå til innhold

13 Salig er den som finner Visdommen
og vinner forstand!

Bibelselskapet gir studentene ved bibelseminaret i Changsha bokpakker med studiebibler, oppslagsverk og bibelkommentarer. (Foto: Dag K. Smemo)

Foto: Bibelselskapet gir studentene ved bibelseminaret i Changsha bokpakker med studiebibler, oppslagsverk og bibelkommentarer. (Foto: Dag K. Smemo)

Bibler til fremtidens pastorer

04. desember 2014. Hans J. Sagrusten | Foto: Dag K. Smemo


Studentene ved bibelseminaret i Changsha er fremtiden for kirken i Hunan-provinsen. Bibelselskapet støtter studentene her med studiebibler og teologisk litteratur som skal hjelpe dem fram mot målet: En tjeneste i kirken.

Bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen deler ut bokpakker ved bibelseminaret i Changsha.
Bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen deler ut bokpakker ved bibelseminaret i Changsha.

Det er stor mangel på pastorer i den raskt voksende kirken i Hunan-provinsen. Ved bibelseminaret i Changsha møter vi årets nye studenter. De får hver sin bokpakke fra Bibelselskapet, med studiebibler, oppslagsverk og bibelkommentarer til bruk i studiene.

En av de nye studentene er Liao Guang Ping (33). Han gikk de to første årene for lenge siden, før han begynte å studere medisin. Nå har han kommet for å gå det tredje året.

Målet er å bli pastor i hjembyen lenger vest i provinsen. Han er nettopp ferdig utdannet lege, men kallet til å bli pastor er viktigere. Derfor vil han fullføre pastorutdannelsen.

Han møtte kristendommen for første gang som 15-åring. Men dette var i en av de mange sektene som er preget av vranglære. I sekten var det bare lederen som hadde en bibel; ingen andre hadde en bibel å lese i. Men en gang fikk han en bibel av en kristen pastor. Endelig kunne han studere Bibelen selv og se hva som sto der.

– Da jeg leste Bibelen selv, oppdaget jeg at sekten jeg var med i, ikke forkynte rett. Etter å ha lest Bibelen, forlot jeg dem og ble med i en vanlig kirke i byen.

I kirken var det mange eldre, men ingen pastor. Dette grep den unge mannen.
– Jeg kjente et kall til å bli pastor. Hver gang de eldre i kirken sang en av de gamle salmene, ble jeg svært rørt. Da fikk jeg et sterkt ønske om å bli pastor.

Han synger den gamle salmen med vakker sangstemme. Tonen er en lokal folketone fra dette området. Tonespråket er melankolsk, som i norske folketoner. Teksten handler om det Jesus sa til disiplene sine, at det er for få som vil arbeide på markene:

«Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.» (Matt 9,37-38)

Sangen fortalte at Herren sørger over mangelen på arbeidere. Det var denne sorgen som grep den unge mannen. Da han var 20 år gammel, begynte han derfor på bibelseminaret i Changsha og gikk de to første årene der.

Tilbake i hjembyen ble han bibellærer i kirken sin. Det er en viktig tjeneste. Det er nemlig få pastorer i kirkene i Hunan; i hjembyen hans er det bare to pastorer, som har 13 kirker og 40 møtesteder å betjene. Derfor er det bibellærerne og forkynnerne som leder de fleste samlingene i kirkene.

Samtidig studerte han medisin og klarte å fullføre den lange utdannelsen. Men han har aldri glemt kallet til å bli pastor, og nå da bibelseminaret er utvidet med et tredje år, har han kommet tilbake. I stedet for å gå inn i en godt betalt legestilling vil han følge det gamle kallet til å bli pastor.

Som pastorstudent er det viktig å kunne mange bibelvers utenat. Så langt har han lært ca. 200 vers, men målet er å kunne 500 vers. Han forklarer selv grunnen til at det er viktig å lære Bibelen utenat:
– Vi vil lære de troende at Gud kan tale til dem i ulike situasjoner i livet. Da bruker Gud de bibelordene vi alt har i hjertet.

Slik tenker en kommende pastor om ordene i Bibelen: Det er gjennom disse ordene Gud taler til oss. Derfor forbereder Liao Guang Ping seg til å dele Guds Ord med andre i fremtidens kirke i Kina.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO