Gå til innhold

13 Er noen av dere vis og forstandig? Da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av den ydmykhet som visdommen gir.

«Det er en nær sammenheng mellom tilgangen på bibler og tallet på mennesker som kommer til tro.» Det skriver bibelmisjonsleder Bernt Greger Olsen (innfelt). Bildet viser Li Yue Ying som har båret niesen sin på ryggen i to timer for å komme til kirken, der hun fikk en ny bibel av Bibelselskapet. (Foto: Dag K. Smemo)

Foto: «Det er en nær sammenheng mellom tilgangen på bibler og tallet på mennesker som kommer til tro.» Det skriver bibelmisjonsleder Bernt Greger Olsen (innfelt). Bildet viser Li Yue Ying som har båret niesen sin på ryggen i to timer for å komme til kirken, der hun fikk en ny bibel av Bibelselskapet. (Foto: Dag K. Smemo)

Bibler til Kina

04. desember 2014. Bernt Greger Olsen | Foto: Dag K. Smemo

Bibler til Kina har i mange år vært den største satsingen for Det Norske Bibelselskap. Kua Wee Seng, som er intervjuet i dette nummeret av Bibelgaven, har flere ganger sagt: Det er en nær sammenheng mellom tilgangen på bibler og tallet på mennesker som kommer til tro. Dette gjelder ikke bare for Kina – det samme har vi sett mange andre steder i verden. Derfor er bibelarbeidet så viktig!

Kua Wee Seng (58) er leder for Bibelselskapet i Singapore.
Kua Wee Seng (58) er ansatt i De forente bibelselskaper og arbeider med fokus på Kina.

Noen mennesker blir kristne fordi de leser Bibelen, det hører vi mange vitnesbyrd om. Likevel er nok det vanligste at mennesker kommer til tro gjennom vitnesbyrd fra familie eller venner, eller når de hører forkynnelse i en kirke eller kristen forsamling.

Stort behov for undervisning
Men når de får lese Guds Ord selv, blir de grunnfestet i troen og får et dypere kjennskap til Jesus. Dette er viktig overalt, ikke minst i Kina. Den sterke kirkeveksten har ført til en nærmest prekær mangel på kristne ledere de fleste steder, og det er et stort behov for undervisning, både av ledere og av vanlige kristne.

Bibler livsviktig i Kina
Uten undervisning i troen er det fare for at de kristne faller fra, og for at de havner i ulike sekter, som det er mange av i Kina. Derfor kommer vi til å fortsette å samle inn penger til bibler til Kina, men vi vil samtidig samle inn til lærebøker til kristne ledere. Kirken trenger gode og grunnfestede ledere for at den skal fortsette å vokse, og menighetene trenger bibler. Dette er fortsatt livsviktig i Kina.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO