Gå til innhold

19 Men Guds grunnvoll står fast, og den har et segl med denne innskriften: « Herren kjenner sine», og: « Hver den som bekjenner Herrens navn, må vende seg bort fra urett».

Foto: Copyright © Sodel Vlad, 2014

Foto: Foto: Copyright © Sodel Vlad, 2014

Åpent møte: Ukraina - kirken mellom øst og vest

02. juni 2014.

Om kristen tro i dagens situasjon i Ukraina

Det er et svært nært samarbeid mellom bibelselskapene i Ukraina og Norge. Møt Anatoliy Raychynets som forteller om hva kristen tro har betydd gjennom årets begivenheter

Vel møtt torsdag 5. juni kl. 18.00 i våre lokaler i Bernhard Getz gate 3, Oslo

Det er stort behov for bibler og nytestamenter på både russisk og ukrainsk til alle deler av Ukraina. Så langt har vi skaffet 50 000. Behovet er langt større . 

Gi din gave på denne siden eller bruk kontonr. 3000 16 16869 merket: Ukraina nå!

Anatoliy Raychynets er assisterende generalsekretær i Det ukrainske bibelselskapet.

Anatoliy Raychynets