Gå til innhold

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham.

Kirkene må nå holde åpent 24 timer i døgnet for å kunne ta imot alle som trenger hjelp og sjelesorg. (Foto: Dag Kjær Smemo)

Foto: Kirkene må nå holde åpent 24 timer i døgnet for å kunne ta imot alle som trenger hjelp og sjelesorg. (Foto: Dag Kjær Smemo)

Dramatisk i Ukraina: Bare Kirken har folkets tillit

19. februar 2014.

Pressebyråene melder om at flere er drept og over 1000 mennesker er skadet i gatekampene i den ukrainske hovedstaden Kiev det siste døgnet. Over hele landet strømmer folk nå til kirkene for å få hjelp og sjelesorg.

Bibelmisjonsleder Bernt Greger Olsen har løpende kontakt med assisterende generalsekretær i Det ukrainske bibelselskapet, Anatoliy Raychynets, som forteller om en svært dramatisk situasjon:
– Hele byen er nå sperret av. All trafikk med bil, tog og innenriksflyvninger til og fra til Kiev er stanset. Grensekontrollen er satt inn for å kontrollere dokumentene til alle som reiser inn til byen, forteller han.

Bare kirkene har folkets tillit
I Kiev har om lag 20 000 demonstranter fra opposisjonen samlet seg til protester på Uavhengighetsplassen, men urolighetene rammer hele den vestlige delen av landet.

– De fleste har fullstendig mistet tiltroen til politikerne. Det er nå bare kirken som har folkets tillit – det gjentas hele tiden på radio, TV og blant andre kommentatorer, forteller Anatoliy Raychynets.

Father Vasily, nestleder i Det ukrainske bibelselskapets styre og ortodoks prest, rapporterer fra situasjonen i Lvov i Vest-Ukraina:
– Folk kommer gråtende til kirken til alle tider av døgnet. Derfor må også kirkene holde åpent 24 timer i døgnet for å kunne ta imot alle som trenger hjelp og sjelesorg. Har dere noen Nytestamenter eller bibler vi kan gi dem, spør han.

Be for Ukraina!
– Det ukrainske bibelselskap er vår nærmeste samarbeidspartner. Vi har hatt et dypt samarbeid gjennom mange år. Vi oppfordrer alle til å be om en fredelig utgang på denne situasjonen som ser helt umulig ut nå, sier Bernt Greger Olsen i Det Norske Bibelselskap.Bilder fra demonstrasjonene på Uavhengighetsplassen i Kiev, Ukraina, desember 2013
(Alle foto: Bernt G. Olsen)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16   

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16   


Anatoliy Raychynets er assisterende generalsekretær i Det ukrainske bibelselskapet.
Anatoliy Raychynets er assisterende generalsekretær i Det ukrainske bibelselskapet.
Bernt Greger Olsen
Bernt Greger Olsen er leder for Bibelskapets bibelmisjonsavdeling i Norge.