Gå til innhold

16 Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger.

Takk til alle som har gitt en bibelgave til de ebolarammede i Liberia.

Foto: Takk til alle som har gitt en bibelgave til de ebolarammede i Liberia.

God respons på Liberia-aksjonen

06. november 2014.

Bibelselskapet har fått mye oppmerksomhet for aksjonen «Bibler til ebolasyke i Liberia». Til nå har det blitt samlet inn nesten 50 000 kroner.

Bibelselskapet hadde forpliktet seg til å støtte bibelutdeling blant ebolarammede med 5000 USD.

– Per dags dato er det kommet inn kr. 49 000 kroner fra i alt 466 givere, forteller Ann-Catherine Kvistad som er fundraiser i Bibelselskapet.

Bibelselskapet er svært takknemlig for at det har kommet inn penger til langt flere bibler enn det som var første målsetning. Bibelbehovet i Liberia er fortsatt stort!

– 436 personer har gitt via sms, og dette kan vi være meget godt fornøyd med, sier Kvistad.

Bibelmisjonsleder Bernt Greger Olsen påpeker at alle kan fortsette å gi: 
– Kommer det inn flere gaver øker vi vår bevilgning til Liberia, påpeker han.

Bibelselskapet takker alle som har bidratt med en bibelgave til håp og trøst i Liberia.