Gå til innhold

13 Er noen av dere vis og forstandig? Da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av den ydmykhet som visdommen gir.

Generalsekretær Oleksandr Babiychuk i Bibelselskapet deler ut nytestamenter til soldater ved Donetsk i Øst-Ukraina. (Foto: Det ukrainske bibelselskap)

Foto: Generalsekretær Oleksandr Babiychuk i Bibelselskapet deler ut nytestamenter til soldater ved Donetsk i Øst-Ukraina. (Foto: Det ukrainske bibelselskap)

Bibelvekkelse i Ukraina

15. desember 2015. Tekst: Bernt G. Olsen | Foto: Det ukrainske bibelselskap

Kirkene i Ukraina står midt i arbeidet med å hjelpe dem som er rammet av krisen i landet. Med vår hjelp kan Bibelselskapet støtte dem med bibler og nytestamenter.

Gjennom krisen i Ukraina er det skapt et stort behov for bibler. Helt fra første dag ble Bibelselskapet involvert, med spørsmål om å skaffe nytestamenter til utdeling. Disse har gitt kraft og styrke til soldater som er utkalt til tjeneste, til sårede på sykehusene og til de mange sivile på begge sider av frontlinjen.

Åndelig sentrum

I Ukraina har Bibelselskapet lenge solgt mange bibler. Bibelen brukes aktivt i hver gudstjeneste, og de kristne tar den med seg til kirken. Siden 1990 er det spredt ca. ti millioner bibler, inkludert fire millioner av den blå barnebibelen, som er enklere å forstå for både barn og voksne.

Ukraina er i dag det åndelige sentrum i Øst-Europa. Tradisjonelt har de protestantiske kirkene vært mest aktive til å bruke Bibelen. De har vært vant til å bli forfulgt; de har feiret hver gudstjeneste som om den kunne være deres siste - og for noen ble den det. Men nå ser vi at også de ortodokse og katolske kirkene fylles, til og med midt i uken.

De ortodokse kirkene er selve folkekirkene i Ukraina. Allerede i 1990 ble den store russisk-ortodokse kirken splittet i en russisk og en ukrainsk-ortodoks. I tillegg hadde Ukraina fra gammelt av en uavhengig ortodoks kirke. Nå har alle de tre kirkene vokst, side om side. Mange som tidligere hadde en svak tilhørighet til kirken sin, deltar nå fast i messene.

En bibelvekkelse

Vi ser i dag en bibelvekkelse også i de ortodokse kirkene. De har hele tiden vært aktive i Bibelselskapet, men nå kommer de også for å be om bibler til utdeling - det så vi aldri tidligere.

På meg gjorde det meget sterkt inntrykk da en ortodoks prest fortalte at han ikke hadde noe å gi til alle dem som kom til ham i sjelesorg. Han og andre prester måtte ta nettene til hjelp for å møte alle som hadde behov for å snakke om sine åndelig behov. Han ble svært takknemlig da Bibelselskapet skaffet ham nytestamenter han kan dele ut.

Krigen har også gjort det vanskelig for folk å kjøpe bibler. Valutaen har falt som en stein, og prisene på mange nødvendige varer har steget, men det har ikke lønningene. Derfor har etterspørselen etter billige utgaver og gratismateriell gått i været. Takket være hjelp fra norske og andre givere har det vært mulig å dekke betydelige deler av denne etterspørselen.

Holdt ut i prøvelsene

I over 70 år ble de kristne i Ukraina undertrykket og forfulgt. Mange kirker og klostre ble vanæret og brukt på en slik måte at det skulle fornedre kirken og de troende. Men da regimet falt, vokste det fram en livskraftig kirke.

Dagens kirker er både større og flere enn hva de var den gangen. Men de er grunnlagt på det fundamentet som var lagt av troende som holdt ut gjennom prøvelsene. De trodde på Bibelens ord, og nettopp fordi Bibelen var forbudt og nesten umulig å få tak i, har de troende siden holdt fast ved den.

Dagens kristne minnes stadig de lidelsene som de som gikk foran, måtte gå gjennom. En prøvet tro er en sterk tro. På grunn av dette ser vi i dag at stadig flere finner frem til en ekte og personlig tro på Kristus. På Bibeldagen kan vi være med og gi dem de biblene de ber om.

Tilbake til innholdsoversikten

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO