Gå til innhold

26 Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.»

Telefonnummer - bestilling av julekort

I disse dager vil mange finne et vedlegg til Agenda 3:16, Ennå er det håp, Vårt Land, Dagen, Norge IDAG og Korsets Seier fra Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven. I dette vedlegget ligger et bestillingskort for flotte julekort. Dessverre har det sneket seg inn feil i telefonnummer på dette bestillingskortet. Riktig telefonnummer er 47 97 64 70.
Punith (t.h.) og en annen fremmedarbeider forteller en bibelhistorie for hverandre ved hjelp av metoden «Fortellingen alene».

Foto: Punith (t.h.) og en annen fremmedarbeider forteller en bibelhistorie for hverandre ved hjelp av metoden «Fortellingen alene».

«Fortellingen alene»

14. april 2015.

Under vignetten «Bibelstudier fra hele verden» vil vi i de neste numrene av Bibelgaven presentere enkle metoder for bibelstudium. Her presenterer vi metoden «Fortellingen alene».

Metoden passer for en bibelstudiegruppe, men den kan også brukes i en større forsamling, med en leder som leser høyt og stiller spørsmål. Den kan til og med gjennomføres av bare to bibellesere.

Slik gjør dere det:

1. Les stille gjennom teksten en gang, hver i sin bibel.
2. Be om hjelp til å huske og forstå teksten.
3. Les teksten høyt sammen (eventuelt kan en leder lese høyt).
4. Lukk Bibelen og gjenfortell historien for deg selv.
5. Gå sammen to og to gjenfortell historien for hverandre.
6. Gjenta alle replikkene i historien til hverandre, slik de må ha blitt sagt.
7. Still hverandre enkle spørsmål om historien, for eksempel:

a. Hvem er personene i fortellingen?
b. Hva gjør de og hva sier de?
c. Hvilke valg gjør de, og hva blir konsekvensene av dem?
d. Hva lærer vi om Gud i denne fortellingen?
e. Hva sier Gud til deg gjennom denne fortellingen?

Forslag til tekster:

Matteus 8,5-13, Matteus 17,1-9, Markus 2,1-12, Markus 4,35-41, Markus 10.46-52, Lukas 10,25- 37 og Lukas 19,1-10 (fra studieheftet «Simply the Story» fra Bibelselskapet i Gulfen)

«Teksten ble virkelig levende! Det var akkurat som om Paulus snakket rett til meg, i min situasjon!»

Punith (20) kom fra India til Gulfen i juli 2014 for å arbeide som renholder. Han hadde aldri hørt teksten som ble brukt under «Fortellingen alene» denne dagen (Apg 20,7-12), men forteller at han vil dele historien med vennene sine etterpå.